Borger

Fem nyuddannede på Fish Tech – GL

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fredag modtog fem unge deres uddannelsesbeviser fra pilotprojektet Fish Tech – GL ved en reception i Majoriaqs lokaler i Nuuk.De fem, som har afslutte uddannelsen er: John Holm, Karl Erik Lange, Dario Kristiansen, Hermann Abelsen og Julius Holm.

Uddannelsen Fish Tech – GL er en modulopbygget uddannelse for ledige og ufaglærte ansatte i fiskeindustrien, hvor der veksles mellem praktik i fiskeindustrien og skoleophold på Inuili – Food College Greenland samt Tech College i Aalborg. Projektet er opstået i et samarbejde mellem Inuili, Majoriaq og Tech College i Aalborg og er desuden støttet af Grønlands Erhverv, Polar Rajaat, SIK og PKU. 

Formålet med Fish Tech – GL er at uddanne og opkvalificere ledige og ufaglærte i fiskeindustrien, og det er den første uddannelse af sin art nogensinde i Grønland. De 5 deltagere har netop afsluttet det sidste uddannelsesophold i Aalborg, hvor de fik stor ros for deres engagement og fremmøde.

De fem unge mænd er nu klar til at bidrage med deres viden og kunnen i den grønlandske fiskeindustri, hvor to af dem allerede er ansat, og hvor to andre ved receptionen blev lovet arbejde.

De involverede uddannelsesinstitutioner og virksomheder ser projektet som en succes, og håber at de med deres erfaringer fra Fish Tech – GL i fremtiden kan udvikle en permanent uddannelse til grønlandsk industritekniker.