Borger

De bedste vækstmuligheder for erhvervslivet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Torsdag eftermiddag inviterede Kommuneqarfik Sermersooq, Kalaallit Airports og Greenland Venture lokale virksomheder til ”Gå-Hjem-Møde” i Grønlandsbankens kantine. Eftermiddagens tema var hvilke muligheder den kommende lufthavn i Nuuk vil skabe for erhvervslivet, og hvordan virksomhederne kan få del i væksten.

”Vi skal blive bedre til at imødekomme jeres behov. Derfor vil jeg gøre en indsats for at forbedre dialogen med jer, så vi ved, hvordan vi bedst muligt styrker væksten i det private erhvervsliv,” således bød borgmester Charlotte Ludvigsen velkommen til repræsentanter fra Nuuks lokale virksomheder, som var mødt talstærkt op.

Hun fortsatte, ”Jeres skattekroner er en forudsætning for al den service, vi yder. Derfor er det vigtigt for os at sikre de bedste vækstmuligheder for erhvervslivet, så vi også i fremtiden kan tilbyde service til vores borgere. Vi må derfor blive mere erhvervsvenlige, til gavn for både vores borgere og virksomheder.”

”Den nye lufthavnsudvidelse bliver en løftestang for vækst og udvikling her i byen, der vil skabe mange muligheder, og vi skal være klar til at gribe de muligheder, der opstår.”

Efter borgmesterens velkomst holdt Karin Pedersen Thorsen oplæg om Vækstfonden og Greenland Ventures muligheder for at yde lån til erhvervslivet. Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen orienterede om igangværende projekter og Viceprojektdirektør i Kalaallit Airports, Aviaaja Karlshøj Knudesen gav en status på lufthavnsprojektet.

Efter oplæggene havde deltagerne mulighed for at mødes med oplægsholderne, og snakke med hinanden om de forskellige emner og visioner der blev fremlagt.

”Gå-Hjem-Mødet” var det første af mange planlagte møder og tiltag, der skal være med til at forbedre samarbejdet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet, til fordel for alle i kommunen.