Borger

Forsinkede udbetalinger: IT-systemer i Socialservice er nede

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Flere af it-systemerne der benyttes i Socialservice er midlertidigt nede. Dette påvirker både niveauet af service ved personlige borgerhenvendelser, sagsbehandling og udbetalingen af sociale ydelser, der alle er afhængige af systemerne.

Ydelser vil derfor først blive udbetalt mandag d. 30/09 2019.