Borger

Fangekoret gæster Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det danske fangekor er i disse dage i Nuuk hvor de blandt andet holder workshops for de indsatte i den nye anstalt i Nuuk. Kommuneqarfik Sermersooq’s kulturmidler har sponseret rejsen for fangekorets fotograf Jørgen Diswal.

Koret har optrådt med sange, som korsangerne selv har skrevet – tekster der handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.

Et af fangekorets medlemmer, Malik Mathiassen har afsonet 3 år og 10 måneder for røveri.

”Det er dejligt at være med i fangerkoret. Vi har alle siddet inde og vi forstår hinanden. Vi har et godt sammenhold og vi er gode til at støtte hinanden.

I dag er Malik Mathiassen kommet på rette køl og under besøget på anstalten i Nuuk gav han et nummer der handler om at sidde inde og om hvor svært det er at vende tilbage til samfundet igen, efter at have afsonet sin dom.

”Da jeg var inde for at afsone min dom mødte jeg en del gengangere. Folk der var blevet dømt igen og igen. Når man bliver løsladt er det svært at falde til i samfundet igen, hvis ikke der er nogen til at tage imod dig. Det kan være svært at vende tilbage til samfundet og det handler min sang om”.

Fangekoret har givet koncert i Katuaq og Hans Egedes kirke og fredag deltager de i indvielsen af den nye kirke i anstalten.