Services

Søg støtte til frivilligt arbejde

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Organisationer, foreninger samt enkeltpersoner, i Kommuneqarfik Sermersooq kan søge støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Kommunen har en pulje, der yder støtte til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats. Målgruppen for indsatsen skal være syge, svage, truede eller socialt udsatte grupper.

Næste frist for ansøgning er den 1. oktober 2019.

Særligt for foreninger, der søger: Foreninger skal føre medlemslister, lave budget og føre regnskab.                          

Der gives ikke støtte til: Aktiviteter, der har fundet sted, private arrangementer, aktiviteter, hvor der udskænkes alkohol. Der ydes heller ikke støtte til politiske og forkyndende aktiviteter eller varige driftsudgifter.

Kriterier og ansøgningsskema kan findes på kommunens hjemmeside (her).

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes som brev til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Imaneq 34, 3900 Nuuk eller pr. e-mail til SI@sermersooq.gl