Borger

Opgaver flytter til Borgerservice

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Når du i fremtiden retter henvendelse til kommunen om a-bidrag, barsel eller dødsbo og begravelseshjælp, skal det ske i Borgerservice.

Hidtil er disse henvendelser blevet behandlet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. For at optimere behandlingstiden, mindske køerne i social service, samt gøre det nemmere for dig som borger, skal der fra i dag rettes henvendelse til Borgerservice i stedet.