Borger

Laura; Mange gode fremskridt i storkommunen

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Laura Taunâjik er glad for arbejdet i kommunalbestyrelsen, men kulturforskellen lægger en kløft for byerne i øst og vest

Hun husker tydeligt kommunesammenlægningen for 10 år siden. Dengang var hun lærerstuderende i Nuuk, og hun fulgte med i hvad der blev fremlagt af reformer for den nye storkommune.  

”Det er normalt at alt nyt er rodet i starten, det kunne man godt mærke,” fortæller Laura Taunâjik.

Hun er ikke i tvivl om at man har gjort mange gode fremskridt i storkommunen, men at stadig meget mangles at gøres bedre. Hun er glad for at være en del af kommunalbestyrelsen, hvor man er med til at udrette ting. 

”Jeg ønsker at gøre noget ved tingene,” fortæller Laura Taunâjik.

  Hun er specielt glad for at de mindre bygder også bliver inddraget og er med til at kunne bestemme mere selv.

”Lokaludvalgene har gjort meget godt, og det er dejligt at vi har fået et lokaludvalg op og køre.  Det er noget jeg takker meget for, fortæller hun. Hun er også glad for at bygderne bliver mere inddraget, meget mere end de gjorde før.”  

Men det er ikke altid let at være en del af en storkommune når man kommer fra en mindre by.

”Kulturen mellem os i Østgrønland og Nuuk er meget forskellig, derfor kunne det være en fordel for os i Østgrønland, hvis kommunen blev delt i to, ligesom vi har set med Qaasuitsup Kommunia,” siger Laura Taunâjik. Hun ser dog optimistisk på det hele og regner med at der bliver løst flere problemer de næste mange år.