Borger

Henrik; Sammenholdet er blevet bedre

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Henrik Rachlev mener at der stadig er en masse ting der kan forbedres i storkommunen. Han husker tilbage på 10 år med både gode og dårlige oplevelser

For ti år siden var han meget spændt på hvordan kommunesammenlægningen ville komme til at se ud. Han vidste godt at det ville tage noget tid, før det hele var sat på plads.  Men han mærkede hurtigt forskel, da den ene lille kommune blev til en storkommune. 

Pludselig fik folk mere at lave, der blev travlhed og der startede en masse nye direktioner op. Når han ser tilbage på de sidste ti år, kan han godt se, at der er blevet gjort en masse for kommunen, og det er han glad for.

”Selvom der er sket mange forbedringer, er der stadig meget vi skal rette op på, vi skal stadig blive bedre til borgerhenvendelser, og blive hurtigere til at svare dem,” fortæller Henrik Rachlev.

Som medarbejder i Kommuneqarfik Sermersooq i Paamiut har Henrik lagt mærke til, at sammenholdet og samarbejdet mellem hans kollegaer er blevet tættere.  ”Før kommunesammenlægningen var vi ikke så tætte med de andre afdelinger, men i dag har vi et godt samarbejde,” fortæller Henrik.

”Selvfølgelig har der været mange ændringer i løbet af de sidste ti år, både gode og dårlige, men det er fedt at være med i kommunalbestyrelsen og være med til at opnå ting”, fortæller Henrik.