Borger

Borgerne i Tasiilaq skal gå forrest

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq og Sustainable Now har startet et 8-årigt udviklingsprojekt med titlen “Tasiilami suleqatigiippugut”.

Formålet er at sikre bedre livsvilkår og dermed en tryggere og mere bæredygtig opvækst for børn og unge i Tasiilaq og bygderne.

”Det er vigtigt at slå fast, at det er borgernes egne ideer der skal arbejdes med og indbyggerne skal selv gå forrest og sætte deres egne spor. Folkene bag Sustainable Now vil gerne snakke med folk fra sundhedscenteret, kommunen, politiet, ungdommens kulturhus med mere og vi håber på, at befolkningen vil tage godt imod dem når de kommer til Tasiilaq”, siger direktør for Børn og Familier, Martha Lund Olsen.

Sustainable Now er i Tasiilaq fra den 17. august til den 27. august.

”Mange i Østgrønland oplever, at tingene bliver styret fra Vestkysten, at folk kommer flyvende ind og forandrer noget i et halvt år – og så er de væk igen, at man oplever ikke at blive hørt og ikke at få den hjælp man har bedt om. Ved at lave et 8 års udviklingsprojekt regner vi med at “få has på” mange af disse problemer og at få etableret en udviklingskraft hos borgerne”, siger Martha Lund Olsen.

Borgmester Charlotte Ludvigsen glæder sig til at få gang i udviklingsforløbet.

”Forløbet har været planlagt i flere år og nu bliver det igangsat. Det er mit håb og forventning at lokalbefolkningen får fat i egne kræfter og selv spotter mulighederne. Borgerne bliver inddraget og de får selv indflydelse på hvad der skal ske og det bliver spændende at følge forløbet tæt på”, siger Charlotte Ludvigsen.

Fakta:

”Tasiilami suleqatigiippugut” organiseres i partnerskab mellem Sustainable Now og Kommuneqarfik Sermersooq.

Sustainable Now arbejder med udviklingen af bæredygtige børneliv på baggrund af FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Der har været forskellige lignende projekter i udlandet, hvor lokalbefolkningen selv har taget initiativ til at vende den dårlige udvikling til en positiv udvikling.

En bydel i San Diego i USA var præget af fysiske, sociale og sundhedsmæssige udfordringer og her samlede man en række betydningsfulde personer i byen, som de eksisterende sociale grupper samlede sig omkring. Disse betydningsfulde personer blev inviteret til at danne en baggrundsgruppe, der kunne rådgive i forskellige spørgsmål, hvor kulturelle og sociale strukturer blev oplevet som barrierer i projekterne.

Projekterne fokuserede også på områdets skoler som lokale samlingssteder, hvor beboere kunne samles og diskutere de udfordringer de oplevede i området. Temaer som tryghed, sundhed, uddannelse og udvikling af den fysiske by var fælles samlingspunkter på tværs af sociale grupperinger.

Særligt unge, der viste initiativ til bedring af tryghed, sundhed, uddannelse og udvikling af byen blev uddannet i projektledelse og ledelse. De unge blev set som dem der potentielt kunne være med til at udvikle bæredygtige løsninger for deres lokalområde. Der blev ligeledes iværksat en uddannelse af unge, så de kunne forebygge konflikter i hjemmene, i skolen og på gaden.