Services

Belægning genetableres

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Belægningen omkring Grønlandsbanken og Kalaaliaraq (brættet) i Nuuk genetableres til næste år.

Det udførte (renovering af kloak- og vandledning) er første del af to etaper. Renoveringen var strengt nødvendig, da den eksisterende kloak var gennemtæret, utæt og udført med bagfald.

Oprindelig var det planen, at der skulle benyttes cementbaseret stabilgrus som afsluttende belægning for i år. Kommuneqarfik Sermersooq har vurderet, at ved snerydning ødelægger de belægningen og dækslerne til brøndene, hvorfor der er udført et offerlag i beton. Næste etape er så belægningen, som udføres næste år, hvor det er tiltænkt, at belægningen genetableres.