Borger

Elever fra Heldagsskolen får kompetencebeviser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Heldagsskolen uddelte mandag kompetencebeviser til 4 elever, så de nu har papir på deres uformelle færdigheder 

Det var en festdag på Heldagsskolen, og der var dækket op med lagkage og kaffe, da elever fra skolens ældste trin, som de første i Grønland fik overrakt deres kompetencebeviser fra Open Collage Network, OCN i folkeskoleregi. 

”Jeg er rigtig glad for at få kompetencebeviset, fordi jeg ved, det kan hjælpe mig, når jeg skal søge arbejde,” fortæller Johansinnguaq Schmidt, der netop afslutter 10. klasse på Heldagsskolen.  

Heldagsskolen startede i skoleåret 2005/2006, og er en skole for normaltbegavede elever, der har behov for et andet undervisningstilbud end en ordinær specialklasse. Her er undervisningen tilpasset den enkelte elev, hvor der tages højde for de individuelle behov. 

Kompetencebevis giver selvtillid

Open Collage Network, OCN, er en metode, som giver eleverne et formelt kompetencebevis på den uformelle læring, de tilegner sig. Det kan for eksempel være et bevis på kundskaber i husgerning, så eleven kan søge arbejde i en kantine eller et køkken. 

”Erfaringer fra Skandinavien viser, at elever, som har modtaget OCN-beviser, får mere selvtillid og er mere opsøgende, når de skal søge arbejde,” fortæller Maassa Geisler, rådgivningslærer og lærer på Heldagsskolen.

Vigtigt redskab i specialklasserne

”Med OCN kan vi give eleverne papir på deres uformelle kompetencer, som ikke normalt bedømmes, og det er et vigtig redskab, som vi har manglet i specialklasserne. Vi tilbyder nu OCN til eleverne på ældstetrinnet (red. 8. -10. klasse), så de gennem den sidste del af folkeskolen kan opbygge et port folio af OCN-beviser med deres færdigheder, som man ikke kan se på deres afgangsbeviser, men kan hjælpe dem videre i samfundet,” fortsætter Maassa Geisler.

I efteråret 2019 vil et OCN-forløb køre som pilotprojekt på Heldagsskolen, og i skoleåret 2020/21 skal det implementeres på kommunens øvrige skoler i specialklasserne på ældste trinnet.