Borger

Blok 1: Sanering begynder nu

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Nuuk Centers meget nedslidte nabo, Blok 1, er snart fortid. Fredag den 12. juli begynder arbejdet med at rive blokken, der i de seneste par år har stået tom ned. 

Kommuneqarfik Sermersooq har fået overdraget ejerskabet af Blok 1 fra Grønlands Selvstyre

Blokken som har stået tomt de sidste par år, skal nemlig nedrives og det skaber glæde hos borgmesteren

”Blok 1 har stået tom længe, så det glæder mig at den nu forsvinder og giver plads til noget nyt, der kan forskønne vores midtby.” sagde Borgmester Charlotte Ludvigsen.

Kommunen har valgt sit eget byfornyelsesselskab Siorasiorfik-Nuuk City Development og Orbicon Arctic A/S som bygherrerådgiver.

”Vi arbejder for at saneringen giver så få ulemper som muligt for naboerne og kunderne i Nuuk Center mens arbejdet står på”, udtaler administrerende direktør Jens B. Frederiksen.

Saneringen begynder den 12. juli, men det vil vare flere uger før arbejdet er synligt i gadebilledet. Det første der skal ske er nemlig at blokken skal tømmes for alt brændbart materiel, ledninger og miljøfarligt affald. Arbejdet forventes at være færdigt i oktober og genetablering af området sker allerede 1.november 2019. Det er Kingo A/S der står for nedrivningen.