Borger

Unge livreddere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Svømmehallen Malik har arrangeret livreddertræning for børn fra 9-12 år. Underviserne er førstehjælpsinstruktører og livreddere.

Ved afslutningen fik deltagerne et diplom som viser at de kan:
• 200 meter svømning
• Bjærgning
• Give 1. hjælp til børn
• Håndtering af nakkeskade
• Redning af panisk nødstedt 

Træningen fokusere på at have det sjovt og give erfaring. Der har været op til 20 deltagere pr. gang. På billedet ses 5 af dem med diplom; Ivaaq, Aslak, Jonathan, Nukaaraq, Camilla.