Services

Nye skilte viser historiske steder

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ny skiltning skal formidle og beskytte Godthåbsfjorden historiske og kulturelle arv

”Godthåbsfjorden har gennem årtusinder været beboet af skiftende kulturer, som har efterladt et skattekammer af kulturelle og historiske lokaliteter. Gennem de senere år er turismen til området vokset og vi skal formidle stedernes kulturelle og historiske værdi, for således at beskytte dem,” fortæller Carina Hjorth, konsulent i Vækst og Bæredygtighed i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunen har derfor i samarbejde med Grønlands Nationalmuseum, Sermersooq Business Council og lokale turistoperatører, taget initiativet til at opsætte skilte ved et udvalg af områdets historiske lokaliteter, blandt andet inuit grave, bopladser og nordboruiner. Initiativet er et led i forbedringen af rammevilkårene for turisme, hvortil kommunen har dedikeret en pulje på 2 mio. kroner.

”Ved at sætte skilte op kan vi fortælle turistene og de lokale, hvad de ser foran sig på de forskellige lokaliter, og folk vil passe bedre på de arkæologiske strukturer, hvis de ved, de befinder sig ved en nordbo ruin eller en grav fra Thulekulturen,” fortsætter Carina Hjorth.

To typer skilte

Det første skilt man møder, når man ankommer til en lokalitet, fortæller at man befinder sig i et område af historisk værdi, hvorfor det har historisk værdi, og hvordan man skal vise hensyn, så man ikke forvolder skade. Et område kan have flere af denne type skilte, hvis der er flere steder man tilgår det.

Derefter vil der være et skilt med en oversigt over, hvad man kan se i området og en kort tekst om stedets historie på grønlandsk, dansk og engelsk.

Skiltning i etaper

I de første fem områder vil skiltene blive stillet op i løbet af sommeren, og stå færdige i efteråret 2019. De første fem områder er udvalgt efter de lokale turistoperatørers mest populære mål sammenholdt med de lokaliteter, hvor Nationalmuseet lige nu har flest data. I 2020 vil yderligere fem steder blive skiltet.

De første fem områder er:

Og i 2020 følger områderne:

Projektet er et tæt samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq, Sermersooq Business Council, Nationalmuseet og de lokale turistoperatører; Nuuk Water Taxi, Arctic Boat Charter og Tupilak Travel.