Services

Nuuks rundkørsler får nye navne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sted- og vejnavnerådet har holdt borgerafstemning om navngivning af rundkørsler i Nuuk.

Kommunalbestyrelsesmedlem Uju Petersen (IA) har tidligere foreslået navngivning af kommunens rundkørsler på baggrund af det grønlandske sprog. Forslaget er blevet godkendt i kommunalbestyrelsen med en bemærkning om, at der skulle ske en borgerinddragelse i sagen.

Derfor har Sted- og Vejnavnerådet afholdt borgerafstemning om navngivning af rundkørslerne. Borgerne havde tre svar valgmuligheder og en åben svarmulighed til forslag.

De tre muligheder var:

Gamle opslagsord

Rundkørslernes placering

Efter grønlandske landdyr

De fleste borgere har stemt at rundkørslerne navngives efter rundkørslernes placering.

De nye navne på rundkørslerne er: