Services

Nuuks rundkørsler får nye navne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sted- og vejnavnerådet har holdt borgerafstemning om navngivning af rundkørsler i Nuuk.

Kommunalbestyrelsesmedlem Uju Petersen (IA) har tidligere foreslået navngivning af kommunens rundkørsler på baggrund af det grønlandske sprog. Forslaget er blevet godkendt i kommunalbestyrelsen med en bemærkning om, at der skulle ske en borgerinddragelse i sagen.

Derfor har Sted- og Vejnavnerådet afholdt borgerafstemning om navngivning af rundkørslerne. Borgerne havde tre svar valgmuligheder og en åben svarmulighed til forslag.

De tre muligheder var:

Gamle opslagsord

Rundkørslernes placering

Efter grønlandske landdyr

De fleste borgere har stemt at rundkørslerne navngives efter rundkørslernes placering.

De nye navne på rundkørslerne er:

1. Fiskerbyp Kaajallattariaa

2. Issortarfiup Kaajallattariaa                             

3.  Qernertunnguit Kaajallattariaat                  

4.  Akunnerit Kajallattariaat                                   

5.  Eqalugalinnguit Kaajallattariaat                  

6.  Sarfaarsuit Kaajallattariaat                             

7.  Pukuffiup Kaajallattariaa                                  

8.  Qarsup Kaajallattariaa   

9.  Pisissip Kaajallattariaa    

10. Naternap Kaajallattariaa                               

11.  Suloqqap Kaajallattariaa