Borger

Timefordeling af idrætsfaciliteter for sæson 2019-2020

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sportsforeninger og interessegrupper der ønsker at låne kommunens gymnastiksale eller idrætshaller i sæsonen 2019/2020, kan nu indsende timeønsker.

Ansøgningsfristen er d. 27. maj 2019, og ansøgningsskemaet skal sendes til Kommuneqarfik Sermersooqs fritidsafdeling: Peqatigiiffiit@sermersooq.gl

Kommunen afholder et timefordelingsmøde. Tid og sted vil blive meddelt senere.

Udlån af kommunens idrætslokaler starter medio august måned 2019 og varer til juni 2020.

Ansøgningsskema