Borger

Ombudsmanden: Ros til børnehjemmet Tupaarnaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Inatsiartuts ombudsmand har været på tilsynsbesøg på Kommuneqarfik Sermersooqs børnehjem i Nuuk; Tupaarnaq, og er vendt hjem med godt indtryk

”Jeg har overordnet fået et særdeles positivt indtryk af Tupaarnaq som en institution, hvor ledelsen har fokus på at skabe trygge og hjemlige rammer for beboerne og at undgå magtanvendelse over for beboerne i videst mulig udstrækning”, Vera Leth, i sin udtalelse.

Tupaarnaq er opdelt i en børneafdeling, hvor der er plads til seks beboere i alderen 6-12 år, og en ungeafdeling, hvor der er plads til tre beboere i alderen 12-18. Da ombudsmanden var på besøg havde Tupaarnaq 9 beboere og 15 medarbejdere.

Forholdet mellem beboere, familier og personale var en af de ting der imponerede ombudsmanden.

”Både beboerne, medarbejderne og de pårørende talte varmt om institutionen. Medarbejderne, som inspektionsholdet talte med, virkede omsorgsfulde, samvittighedsfulde og loyale. Lokalerne fremstod rene, pæne og hyggelige”, skriver Vera Leth.  

Ombudsmandens besøg er en del af hendes faste opgaver med at sikre at myndigheder, institutioner og virksomheder arbejder efter landets love.

Kommuneqarfik Sermersooqs direktør for Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen, er glad for ombudsmandens skulderklap.

”Jeg er virkelig stolt af det arbejde der bliver gjort på Tupaarnaq. Personalet og ledelsen gør en stor indsats for at sikre de anbragte børn et godt fundament i livet”, siger Martha Lund Olsen. 

Læs ombudsmandens udtalelse om Tupaarnaq i sin helhed på ombudsmandens hjemmeside