Borger

Nu skal der ryddes op!

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Oprydning af efterladenskaber fra tidligere amerikansk militær tilstedeværelse skal i gang denne sommer – de to første oprydningsopgaver er nu udbudt i offentlig licitation

Der er i alt afsat 180 millioner kroner til sådanne oprydningsaktiviteter i forbindelse med det seneste forsvarsforlig. Arbejdet forventes at strække sig over flere år.

I første omgang drejer det sig om lokaliteterne ved henholdsvis Marraq syd for Nuuk og Ikkatteq i Tasiilaq distrikt. De første opgaver skal udføres hen over sommeren og forløber over 3 uger hvert sted.

”Det er dejligt at det egentlige oprydningsarbejde endelig kommer i gang, og selvfølgelig skal det gøres ordentligt. Derfor er forarbejdet en del af udbuddet. Vi skal blandt andet have fundet ud af, hvordan arbejdet kan gøres bedst fremadrettet, når det kommer til den resterende del af oprydningsaktiviteterne på de to lokaliteter”, siger Miljøchef Frank Rasmussen.

Sommerens arbejde på de to lokaliteter skal blandt andet tilvejebringe viden om hvordan oprydningen håndteres bedst muligt. Derudover forventes også igangsætning af miljøscreeninger, som i første omgang skal danne grundlag for vurdering af behovet for yderligere miljøundersøgelser.

Sporene efter den amerikanske tilstedeværelse har stor kulturel og historisk betydning. Derfor forventer Kommuneqarfik Sermersooq, at bevaringsværdige dele på Ikkatteq vil blive efterladt som det står.

Medlemmerne af projektets styregruppe består ud over Kommuneqarfik Sermersooq af Grønlands selvstyre ved Departementet for Natur og Miljø, samt Forsvarsministeriet i Danmark og det danske Miljø- og Fødevareministerium.

Se mere på Kommuneqarfik Sermersooqs udbudsportal