Borger

Mangler du et sted at købe frisk fisk og kød?

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Brættet ved kolonihavnen er ved at blive renoveret og forventes klar til brug i starten af juli. Ind til da er Kalaaliaraq i bymidten midlertidigt åben.

Driftskoordinator Agnes Olsen forklarer, at besøgende ved det nye bræt ved kolonihavnen fremover skal forvente, at der vil være mere fokus på omgivelserne og brættets faciliteter.  

For alle besøgende, både borgere, forbrugere, skoleudflugter og turister, bliver der nu mulighed for at kunne kigge ind via facadevinduer – og for eksempel se hvordan sæler bliver flænset.

Et af formålene med renoveringen af brættet er, at det skal være et sted hvor det er attraktivt at besøge, handle ved og opleve. 

”Det skal også være et sted, hvor alle kan komme med deres input og forlag til forskellige spændende aktiviteter, som bygger på vores kultur, om man så kommer fra en fanger- eller fiskerfamilie, eller som fritidsjæger der gerne vil bidrage med fremme friske råvarer, osv,” siger Agnes Olsen.

Der bliver desuden installeret ventilation, håndvaske og gulvafløb, og de hygiejniske forhold vil blive prioriteret højt.  

Hvor man tidligere har erfaring med, at flænsning og filetering typisk har fundet sted flere forskellige steder, får forbrugere nu mulighed for at købe produkter som er forarbejdet på samme sted.  

Brættet er indrettet sådan, at det er inddelt i forskellige rum. Der vil være rum til henholdsvis fugle, kød og fisk. Derudover vil der blive stillet et maksimum hygiejnisk krav til og fra forarbejdningen hele vejen til forbrugerne. Det indebærer derfor også, at de gældende regler fra veterinærmyndigheden overholdes og på forsvarlig vis kan opfyldes samt føres tilsyn af.

Det forventes at brættet ved kolonihavnen åbner den 1.  Juli 2019.