Borger

Fiskerierhvervet skal styrkes i Østgrønland

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug og Kommuneqarfik Sermersooq har underskrevet en hensigtserklæring der skal sikre fremgang for fanger- og fiskerierhvervet i Østgrønland.

Aftalen blev underskrevet fredag eftermiddag af borgmester Asii Chemnitz Narup og Naalakkersuisoq for Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Jens Immanuelsen.

Aftalen får stor betydning for fiskere og fangere i Tasiilaq og omegn. Parterne satser på at der snarest etableres et indhandlingssted i Tasiilaq, i samarbejde med private aktører. Hensigtserklæringen vil gøre det muligt at der oprettes et indhandlingsanlæg og produktionsanlæg og hvor de private aktører vil få mulighed for via finanslovsmidler at ansøge om driftstilskud.

Kommuneqarfik Sermersooq vil sørge for kompetenceløftende kurser med fokus på overgangen fra fanger til fisker.

Asii Chemnitz Narup og Jens Immanuelsen ser frem til at følge udviklingen indenfor fiskeriet i Østgrønland.

”Der er et stort potentiale i erhvervsfiskeriet og vi har store forventninger til, hvad et indhandlingssted vil have af positiv påvirkning på lokalsamfundet. Det vil helt sikker skabe merbeskæftigelse i et område, hvor arbejdskraften er til stede, men beskæftigelsesmulighederne er begrænsede”.

Ittoqqortoormiut bliver det næste

Udover de nye tiltag i Tasiilaq vil parterne arbejde hen imod videreudvikling af fangererhvervet i Ittoqqortoormiit. 

”Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe der skal afsøge mulighederne, hvor parterne kan støtte op om udviklingen af fisker- og fangererhvervet i Østgrønland. Arbejdsgruppen skal mødes efter behov, men dog mindst to gange om året”, siger Asii Chemnitz Narup og Jens Immanuelsen.

Departmentet for Fiskeri, Fangst & Landbrug og Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at private aktører involveres i udvikling af fiskeri- og fangererhvervet i Østgrønland. Dette gælder både for eksisterende og nye aktører, som måtte ønske at bidrage til etablering af indhandlingssteder og nye arbejdspladser.