Borger

Borgermøde på handicapområdet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sted: Kammagiit – Kissarneqqortuunnguaq 23, 3900 Nuuk Dato: d. 3. juni 2019 Tidspunkt: 14.30-17.00

Temaet bliver tiltag fra det igangværende arbejde med handicapsektorplanen for Kommuneqarfik Sermersooq, der forventes færdig i løbet af sommeren.

Der vil bl.a. være oplæg om:

• Beskæftigelse for personer med handicap

• Generel tilgængelighed i Kommuneqarfik Sermersooq

• Inddragelse af pårørende, fx i form af pårørendeaftener

• Præsentation af handicaprådet – hvem er vi og hvad laver vi?

Oplæggene vil kort præsentere tiltaget og klæde tilhørerne på til at tage del i det efterfølgende gruppearbejde, hvor tiltagene skal drøftes.

Afslutningsvis vil der blive samlet op og rundet af i fællesskab.

Der vil være kaffe, the og kage

Venlig hilsen Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked