Borger

Asii: Kim Kielsen må udvise lederskab i opgør med børnemisbrug

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq inviterer alle landets borgmestre samt Kim Kielsen og Martha Abelsen til fælles drøftelse om seksuelt misbrug af børn i Grønland.

”Over hele Grønland misbruges børn og unge seksuelt, og omfanget er så stort at det kalder på en national undtagelsestilstand. Hvis så mange børn og unge var i fare for en livstruende sygdom, ville man ikke tøve med at gribe til drastiske midler” siger Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester, Asii Chemnitz Narup, som efterlyser at Kim Kielsen sætter sig i spidsen for en national handlingsplan.

”Seksuelt misbrug, som skønsvis vedrører 30-40 procent af vores befolkning – er jo en regulær social og samfundsmæssig katastrofe. Jeg mener vi er i en menneskelig, social og kulturel dødsspiral, hvis ikke vi får stoppet de seksuelle overgreb. Kim Kielsen har tidligere talt om at ”hvert år bør være børnenes år” og om en styrket indsats, og derfor har jeg store forventninger til at vi sammen er parate til at gå nye veje og sætte massivt ind.”

”Der er ingen nemme løsninger. Men det står klart for mig, at en somatisk epidemi af samme omfang ville få en helt anden opmærksomhed, og man ville ikke tøve med at tage endog drastiske forholdsregler, for at dæmme op for sygdommen og spredningen. Men det ser vi ikke med de seksuelle overgreb. Her er problemerne – trods deres epidemiske omfang – overladt til den enkelte. Og det er overladt til de lokale myndigheder, til frivillige og til pårørende at håndtere det.”

Vi har bevilliget flere og flere penge år efter år, men vi må erkende, at vi ikke kan løfte opgaven i kommunerne alene. Det skal jeg være den første til at begræde. Så når Naalakkersuisut afviser indgribende hjælp fra Danmark, så mener jeg at vi må samle alle relevante aktører og hører hvad Naalakkersuisut så vil gøre” fortsætter Asii Chemnitz Narup.

”Det er på tide at selvstyreformanden træder i karakter. Vi har flere gange henvendt os til Naalakkersuisut, men uden at få den nødvendige hjælp – vi bliver bare slået oveni hovedet med evalueringer og rapporter. Så nu vil Kommuneqarfik Sermersooq gerne samle de relevante aktører og myndigheder – og jeg vil meget gerne opfordre Kim Kielsen og Martha Abelsen til at komme og mødes med borgmestrene om hvad vi skal gøre.”

”For vi kan simpelthen ikke blive ved med at lade en syg adfærd fortsætte med at ødelægge så mange mennesker, generation efter generation. Vi kan ikke blive ved med at gemme os for, hvad det virkelig er: En national katastrofe, en både fysisk og psykisk ødelæggende epidemi, som ødelægger menneskers liv fra barnsben, og som giver selvhad, angst, ødelægger menneskers seksualitet og tillid til hinanden, som baner vejen for misbrug af hash og alkohol, og som ofte fører til vold, selvskade og selvmord. Det må stoppes.”

”Og derfor mener jeg at selvstyreformanden må sætte sig i spidsen – i tæt samarbejde med borgmestrene og de relevante myndigheder, med det social- og sundhedsfagligt personale og frivillige organisationer, med læren om hvordan denne nationale katastrofe kan håndteres og stoppes.”