Borger

Revolution på vej på affaldsområdet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I dag har mange byer og bygder en grim bagside. En dump hvor affald fra årtier har hobet sig op, men det er på vej til at ænder sig. Landet fem kommuner er nemlig blevet enige om at etablerer et fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S (Eqqaavilerineq Sulisoqarneq Atoqqiineq Nukissiuuteqaarnermilu Ingerlatseqatigiiffik), der skal sikre at affald i fremtiden blive behandlet miljømæssigt korrekt.

En direktør for selskabet er netop blevet konstitueret. Der drift og miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq, Frank Rasmussen, der betegner posten som hans drømmejob.

”Jeg ved godt at det lyder sært, at affald er mit drømmejob, men det er en utroligt spændende opgave, som kan give hele landet store gevinster. Både økonomisk og miljømæssigt, siger Frank Rasmussen.

Affaldsselskabet skal blandt andet, drive to nye forbrændingsanlæg. Et i Sisimiut og et i Nuuk. Disse skal modtage affald fra byer og bygder i hele landet.

Udfordringen i dag er at de anlæg som drives i Grønland er små og af ældre dato, med en teknologi som ikke kan sikre en forbrændingsproces, hvor emissionerne lever op til de værdier som er acceptable i et moderne samfund. Netop det faktum at kommunerne hver især, ikke har nok forbrændingsegnet affald til at drive hver deres forbrændingsanlæg, har betydet at det er nødvendigt, at samle affaldet på to anlæg.

Uanset at forbrændingsanlæggene placeres i Nuuk og Sisimiut, er det vigtigt at slå fast, at ESANI A/S er fælleskommunalt anliggende. Det betyder at fragtomkostninger til at bringe affaldet til forbrændingsanlæggene, driftsomkostninger for at drive forbrændingsanlæggene, investeringsomkostninger samt eventuelle indtægter fra energiproduktionen vil indgå i et samlet regnskab og derved ligge til grund en kommunal ens pris afregning for at bortskaffelse af affald. Det vil således ikke koste mere for eksempelvis Avannaata Kommunia at komme af med sit affald pr enhed end det vil koste Qeqqata Kommunia.

Den nye affaldsstruktur skal ikke ses som et kommunalt besparelses forsøg. I landets byer og bygder skal affaldet komprimeres og emballeres så det kan transporteres til forbrænding, derfor forudser Frank Rasmussen ikke at nogen kommer til at miste deres arbejde.

”Der skal stadig bruge folk i de mindre byer og bygderne til sortering og pakkeprocessen. Besparelsen består i at vi nu kan udnytte alt affald i hele landet til at skabe energi og derved udgør en værdiforøgelse” siger Frank Rasmussen.

Efter planen forventes det, at det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut skal stå færdigt i 2022 og i Nuuk i 2023.