Borger

Det bliver nemmere at være turist

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I Nuuk er der behov for bedre faciliteter inden for turisme. Det gælder blandt andet bedre skiltning, opdatering af vandreruter og udvikling af kompetencer inden for turisme.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har i 2019 afsat to millioner kroner til forbedring af vilkår inden for turisme.      

Pengene skal blandt andet gå til fornyelse af vandreruter. Det skal både være til glæde og gavn for borgerne i Nuuk, men også for turisterne, som hvert år kommer for at opleve naturen.

Der er i disse år stort fokus på turisme i Kommuneqarfik Sermersooq. Derfor skal det også være lettere for turister at kunne finde rundt i Nuuk. Der har længe været efterspørgsel på bedre skiltning. Det er nu blevet godkendt af kommunalbestyrelsen.

Hvor ligger banken?
Kulturskiltning og vejviser-skilte, der kan vise hvor den nærmeste bank, toilet eller udsigtspunkt er henne, er et must for turister. Derfor vil alle i fremtiden kunne se flere skilte rundt omkring i bybilledet, der viser vej.

Det er ikke kun Nuuk, som får gavn af nye tiltag inden for turisme. Der skal også sikres, at bygderne får glæde af de turister, som hvert år kommer til Grønland. Ved at afsætte en del af midlerne til at opbygge nye faciliteter i bygderne bliver de en vigtig medspiller i turismesektoren.

Oplevelser med grønlandske råvarer
Kommunen er også partner i et vestnordisk projekt om gastroturisme. Det går blandt andet ud på at undersøge styrker, svagheder og muligheder inden for bæredygtig vækst i vestnordisk gastroturisme. Projektet støtter op om, at flere turister ønsker at få en god oplevelse med grønlandske råvarer.

Velkomstcenteret for krydstogtskibe har også hjulpet med at tydeliggøre krydstogtturisterne om, hvilke muligheder Nuuk har at byde på. Centeret består af containere, som er blevet isoleret. Dermed kan turister blive klogere indenfor i varmen.

Målrettet indsats skal give turismeboom
Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup er glad for, at turister bliver imødekommet:

”Kommuneqarfik Sermersooq har stort fokus på at tiltrække flere og flere turister. Derfor skal vi hele tiden forbedre vilkårene, så det bliver nemmere og mere enkelt for turister at besøge vores smukke land. Bedre skiltning og bedre vandreruter er bare et af mange tiltag. Kun med en målrettet indsats kan vi nærme os samme turismeboom, som Færøerne og Island oplever,” siger hun.

En ny turismepolitik og turismestrategi er tirsdag den 12. marts også blevet godkendt af kommunalbestyrelsen.

Turismepolitikken har følgende fem ambitioner

  1. Turisme for alle
  2. De rette rammevilkår og kompetencer
  3. Stærke destinationer
  4. Naturen og kulturen som ressource og nationalskat
  5. Turisme som økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt erhverv.

Der har været borgerinddragelse om både turismepolitikken og turismestrategien. Borgere har været med til workshops, der er blevet foretaget interviews og lavet spørgeskemaundersøgelser. Derudover har politikken været til høring i lokaludvalgene.