Borger

Asii: Hvad vil Naalakkersuisut med de studerende

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Halveringen af Selvstyrets tilskud til studenterorganisationen AVALAK er efter Asii Chemnitz Narups mening et helt uforståeligt skridt.

”Det er en besparelser som er helt ufattelig kortsigtet i en tid hvor uddannet arbejdskraft er en af de største mangelvarer i Grønland. I Kommuneqarfik Sermersooq arbejder vi målrettet på at gøre det attraktivt for vore studerende at vende hjem. Derfor gør det ondt at se at Selvstyret sparer på netop det område”, siger Asii Chemnitz Narup.

På borgmesterens initiativ har Kommuneqarfik Sermersooq undersøgt om det ville være muligt for kommunen at give støtte til AVALAK – og således kompensere for den manglende støtte fra Selvstyret – men det ville være i strid med kommunalfuldmagten, lyder det fra juristerne:

”Det ærgrer mig voldsomt. Vi er som hovedstadskommune dybt afhængige af at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst blandt unge grønlændere, der har dygtiggjort sig i Danmark. Selvstyret har nu gjort det sværere – og vi er som kommune afskåret fra at overtage, hvad der burde være Selvstyrets forpligtelse” siger en synlig indigneret borgmester.

”Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, hvad Naalakkersuisut vil med de studerende i Danmark. For mig at se er støtten til AVALAK en investering i vores ungdom, og deres vilkår som studerende og det er et spørgsmål om at få fortalt vores unge, der dygtiggør sig i Danmark, at vi satser på dem og har brug for dem, når de er færdiguddannet. Derfor forstår jeg simpelthen ikke Selvstyrets disposition”, siger Asii Chemnitz Narup.

Sermersooq-borgmesteren mener derimod at landspolitikerne burde arbejde for at skabe bedre vilkår for de studeren, og dermed gøre det mere attraktivt at uddanne sig. 

”Vi skal styrke indsatsen for at motivere flere til at uddanne sig, og give de studerene endnu bedre muligheder for at rejse, komme hjem, netværke med vores erhvervsliv og administration. Det har vi som land en stor interesse i at støtte. I dag er der en nettoudvandring af grønlændere fra landet. Det harmonerer temmelig dårligt med ønsket om fremskridt, ønsket om vækst, ønsket om selvstændighed. Det kræver en indsats fra Grønlands side, og en konkret tilkendegivelse over for vores dygtige og uddannelsessøgende unge, at vi satser på dem, har brug for dem og ønsker at de skal bruge alle deres talenter og kompetencer i Grønland”, slår Sermersooq-borgmesteren fast.