Services

Kommunerne samarbejder om affaldshåndtering

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ansatte fra landets nordligste kommune besøgte Paamiut i tre dage, for blandt andet at få inspiration til håndtering og pakning af dagrenovation

”Det er dejligt at vi kan arbejde på kryds og tværs af kommunerne, så både vi og borgerne får noget ud af det i sidste ende,” siger Anja Svane Petersen, miljøkonsulent ved Avannaata Kommunia.

Lignende udfordringer med håndtering af affald ligger til grund for samarbejdet mellem de to kommuner. I Paamiut har man på byens modtagestation håndteret og pakket affald med stor succes siden februar 2017. Avannaata Kommunia har investeret i samme typer maskiner til Uummannaq og Upernavik, og turens formål var at få del i den viden der nu er opbygget i Paamiut, så samme gode resultater kan opnås.

Driftsfolkene fra Uummannaq fik mulighed for at deltage aktivt i pakningen af affald en hel dag, og den viden vil de drage nytte af, når de kommer videre i processen med at etablere en modtagestation i byen.

Sam Shaker Abedini er miljøingeniør i Avannaata Kommunia, og har i selskab med Anja Petersen været med på turen rundt i landet. Han forklarer: ”Lige nu har vi ikke forholdene og den viden der skal til for at bruge maskinerne optimalt. Derfor har vi rejst rundt for at se hvordan det bliver gjort andre steder, hvordan forholdene kan optimeres, og hvordan vi kan strømline hele processen. Ideen er at der skal etableres modtagestationer de steder i Avannaata Kommunia der mangler, og når nu at Uummannaq og Paamiut ligner hinanden så meget i størrelse, giver det mening at få inspiration fra de gode erfaringer de har draget sig der.”

Jonas Søndergaard er facility supervisor ved Sermersooq Affaldscentret, og har som repræsentant for Kommuneqarfik Sermersooq været med til at arrangere forløbet. Han forklarer at man i kommunen og ved modtagestationen i Paamiut, er glade og stolte over, at deres løsninger for affaldshåndtering af dagrenovation, er noget som nu vil blive udbredt.

Han uddyber: ”Der er hele tiden plads til forbedringer, og det arbejde stopper nok aldrig. Men overordnet er vi glade for, at vi har fundet et koncept der er en klar forbedring af tidligere forhold. Transport af dagrenovation til centrale anlæg vil i højere grad blive den foretrukne løsning – ikke kun i Kommuneqarfik Sermersooq, men i hele Grønland.”