Borger

Faste dage for udbetaling af offentlige ydelser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Fra den 4. marts kan alle modtagere af offentlig hjælp regne med at modtage deres ydelser hver 14. dag.

Hidtil er alle udbetalinger blevet fortaget umiddelbart efter ansøgningen er blevet godkendt, hvilket har resulteret omkring 900 udbetalinger om måneden.

”De mange udbetalinger, har betydet meget administration, og har samtidig givet lange køer ved skranken, med de nye regler håber vi at kunne bruge den tid vi i dag bruger til administration, til at yde borgerne en bedre service”, siger Fagchef for Myndighedsområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Cecilie Victoria Schierbeck.

Den første 14. dages udbetaling finder sted på mandag og alle de borgere der er blevet bevilliget ydelser i den seneste to uger har fået direkte besked om ændringerne.