Borger

Afspærret område: Jens Kreutzmannip Aqqutaa

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

På grund af byggeriet i området bliver Jens Kreutzmannip Aqqutaa af sikkerhedsmæssige hensyn afspærret i perioden fra den 21. februar 2019 til den 20. marts 2020.

Vi beklager de gener afspærringen må medføre, og beder trafikanterne om at vise hensyn.