Borger

Midlertidig lukning for aflevering af brugte møbler til Kofoeds Skole

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kofoeds Skole er desværre nødt til at lukke for modtagelsen af brugte møbler til genbrug i en kort periode frem til slutningen af februar 2019. Ordningen kræver en del ressourcer blandt andet til at holde området ryddeligt og fri for ting som ikke egner sig til genbrug.

Nedlukningen skyldes at vi i øjeblikket ikke har ressourcer til at drive ordningen.

Der arbejdes på højtryk på at finde en permanent løsning, og få aftaler på plads, så vi også fremover kan drive ordningen til glæde for byens borgere. I nedlukningsperioden vil vi kraftigt anmode om at der IKKE stilles møbler eller andet ved Kofoeds Skole.

Vi vil i stedet opfordre til, at man benytter nogle af de andre muligheder der findes for at videreformidle brugbare brugte møbler for eksempel via Facebooksiden KØB-SALG-BYTTE Nuuk – eller sørger for at bringe de brugte ting som ikke kan afsættes til Affaldscenteret ved siden af forbrændingsanlægget.  

Med ønsket om en glædelig jul og forhåbentlig på gensyn i februar 2019.