Borger

Institutionsbørn får en bedre overgang til voksenlivet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

– De unge skal forberedes til et selvstændigt voksenliv, siger formanden for Udvalg for Børn og Familie, Uju Petersen.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq vil etablere ungehybler til 15 unge med pædagogisk indhold som efterværnstilbud.

– De unge vil få tildelt en bolig og samtidigt vil de modtage hjælp til deres privat økonomi, dagligdags gøremål som tøjvask og madlavning, hjælp til at komme i gang med at arbejde eller hjælp til at tage en uddannelse. Det er meget vigtigt at give dem en hjælpende hånd og ruste dem til at klare sig selv og komme i jobs eller tage sig en uddannelse, siger Uju Petersen.

Ungehyblerne er målrettet unge, som tidligere har været anbragt på døgninstitution, og som har brug for støtte, når de skal tage ansvar og sætte rammerne for egen tilværelse. 4 ungehybler er på tidspunktet i konstant brug og man oplever et stort behov for flere ungehybler. Derfor er det kommunens store ønske, at der etableres 15 nye ungehybler i Nuuk til unge mellem 18 og 23 år. De unge vil få hjælp til at etablere sig, samtidigt med at de ikke fastholdes i en døgninstitutionsanbringelse eller bliver hjemløse.

Også børnehjemmet Tupaarnaq har fået tildelt 3 efterværnshybler.

– Tupaarnaq har flere unge som snart fylder 18 år og som vil ha gavn af et efterværnsforløb. Det er virkelig dejligt at vi får mulighed for at tage hånd om en målgruppe der tit bliver overset. 4 unge fra børnehjemmet vil få mulighed for at flytte i bofællesskab, hvor de får mulighed for at skabe relationer og hvor de får mulighed for at klare sig selv, siger Uju Petersen