Borger

Nuuk: Plan for optagning af kommunale pontonbroer

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Optagning af pontonbroer i Saarfaarsunnguit (over for elværket) begynder mandag 12. november. Derfor beder vi bådejerne om at fjerne deres både, så optagning kan begynde.

Plan for pontonbroer i Vester Vig

Inderst bro nr. 1. Denne bro skal flyttes til Marinenæsset mandag 12. november kl. 8.00. Derfor skal både, som er fortøjet til broen, være væk senest søndag 11. november, så flytningen kan begynde fra kl. 8.

Bro nr. 2. Denne bro bliver foreløbigt, hvor den er. Alt efter, hvordan mængden af is udvikler sig, vurderer vi, hvornår broen bliver taget op. Vi orienterer om tidspunktet senere.

Både ved de omtalte kommunale broer, som ikke er fjernet på nævnte tidspunkter, fjernes uden varsel på ejerens regning og risiko.

Sikuki Nuuk Harbour A/S gør opmærksom på, at joller og fartøjer ikke må placeres ved havnens øvrige kajanlæg uden forudgående aftale og betaling til Sikuki. Fartøjer og joller, der ligger til gene, vil blive flyttet uden varsel for fartøjsejeres regning og risiko.