Services

Knap 40 millioner kroner ekstra til børn og voksne handicappede

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen nikkede på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde ja til en ekstrabevilling på 39,8 millioner kroner til børn og voksne handicappede. Pengene bliver tilført budgettet for 2018.

20 millioner kroner går til børn med særlige behov. En del af pengene går til anbringelser af børn uden for hjemmet. Her har været et merforbrug på 7,5 millioner kroner i forhold til de budgetterede midler.

Derudover har der i år været anbragt en håndfuld unge i projektanbringelser, da det i nogle tilfælde har været den bedste løsning. Uden ændringer resten af året løber udgiften op i 11 millioner kroner.

”I min tid som borgmester har vi aldrig sagt nej til ekstrabevillinger til børn og unge, så det gør kommunalbestyrelsen selvfølgelig heller ikke denne gang. Anbringelser af børn uden for hjemmet er et område, der er svært at styre, fordi de er bestemt ved lov, i de tilfælde hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor øvrige foranstaltningsmuligheder er vurderet utilstrækkelige. Derfor er vi ofte nødt til at finde ekstra penge til området, og det gør vi gerne,” siger borgmester Asii Chemnitz Narup (IA).

Kommuneqarfik Sermersooq har 44 voksne anbragt på handicapinstitutioner i Danmark og 39 voksne på handicapinstitutioner i Grønland. Der er fra kommunalbestyrelsen givet 4,9 million kroner ekstra til anbringelserne i Danmark og 14.950.000 ekstra til anbringelser i Grønland.     

Ud over pengene til børn og voksne handicappede har kommunalbestyrelsen blandt andet også godkendt én million kroner ekstra til ældreområdet og 1.125.000 kroner til det nye lokaludvalg i Nuuk.