Borger

Forslag til snescootervedtægt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til snescootervedtægt på mødet 20. november 2018, med henblik på en offentlig høring.

SNESCOOTERVEDTÆGT
Vedtægten beskriver generelle bestemmelser for færdsel i det åbne land, som f.eks. den mængde sne der skal være der før man må køre, og derudover indeholder vedtægten bestemmelser for færdsel i byer og bygder. Bilagene illustrerer hvor i hele kommunen det er tilladt at køre med bæltekøretøjer.

HØRINGSPERIODE
Høringsperioden er 8 uger i perioden 28/11 2018 – 23/01 2019, hvorefter indsigelser behandles, og forslaget skal derefter endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.

PLANEN KAN LÆSES HER
Forslag til Snescootervedtægten kan læses på kommunens hjemmesides høringsportal: sermersooq.gl/da/kommunen/hoeringsportal  eller rekvireres ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på tlf. 36 74 00. Indsigelser eller kommentarer skal sendes til plan@sermersooq.gl.