Borger

Overrækkelse af OCN-kompetencebeviser på forsamlingshuset i Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

25 borgere har nu papir på deres forløb gennem Open College Network

Forsamlingshuset i Nuuk dannede rammerne for overrækkelsen af kompetencebeviser i OCN, Open College Network, fredag den 12. oktober. Glade kursusdeltagere og deres familier var samlet til arrangement med bevisoverrækkelse og kaffemik.

Det er anden gang Sofie Larsen, Nuuk, får overrakt et OCN bevis. Hun har været gennem et kursus i huslige pligter. ”Jeg har haft rigtigt godt af at være med i programmet. Det har givet mig noget at lave og det kan jeg rigtigt godt lide. Sidste år var jeg igennem et forløb i madlavning og servering af mad og til næste år vil jeg også gerne melde mig til et nyt kursus. Jeg vil gerne kunne arbejde med mig selv.”

Open College Network er en metode til at værdisætte kompetencer og læring udenfor det formelle og traditionelle uddannelsessystem. Udover de nye 25 borgere der modtog deres beviser i fredags, er der 80 borgere med vidtgående handicap der har gennemgået forløbet.

Læringsprogrammerne på OCN, der blev udviklet i England i slutningen af 1970’erne, er delt op i tre niveauer; kendskab, kundskab og mestring. Kursister i England der har gennemgået forløbet kan få deres OCN point godtaget som adgangsgivende kompetencer i det traditionelle uddannelsessystem.

”Jeg synes at OCN er forløbet rigtigt godt. Vi har licens med OCN Danmark og vi har fået meget ros for vores OCN hæfter. Deltagerne laver et vejledergodkendt hæfte, som bliver sendt til intern godkendelse og videre til ekstern godkendelse hos OCN Danmark. Så de bliver godkendt tre gange inden de får beviset. OCN Danmark har rost kvaliteten på de hæfter der er blevet lavet,” siger Susanne Kærulff Christensen, der er fagchef på Handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. 

Det er 3. gang kommunen uddeler kompetencebeviser i OCN. De første vejledere blev uddannet i 2016 og den første overrækkelse fandt sted i forbindelse med autisme-ugen 2017. Implementeringen af OCN i Paamiut og Tasiilaq vil også ske de kommende år.

Modtagerne af OCN kompetencebeviser