Borger

Kommuneqarfik Sermersooq udlejer restaurant (Nipisa) i historisk område

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq genudbyder restaurerede lokaler til brug for restaurant, beliggende Hans Egedesvej 29, 1. sal i offentligt udbud.

Efter udbudsrunde i sommeren 2018, hvor der ikke var tilstrækkelig konkurrence til, at udbuddet blev fremmet til kontraktindgåelse, har Kommuneqarfik Sermersooq efter drøftelser med interesserede parter foretaget en gennemgang og revision af udbudsmateriale med henblik på at imødekomme de ønsker, der er fremkommet i videst muligt omfang.

Udbud