Borger

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den, der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling i det åbne land, anmodes om senest 26. oktober 2018 at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet                       Nord                 Vest                  Anvendelse   A-nr.
Tertii, Akia                   64°27’12.42”N   51°34’38.70”V   Fritidshytte    946
Qasigiannguit             64° 4’58.39”N     51° 1’11.16”V    Fritidshytte    947

Høring 6, 3.-26. oktober 2018.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlægs & Miljø
Areal- og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk