Borger

Flytning af stoppested i Unaaq-området, Qinngorput

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq og Nuup Bussii A/S har i fællesskab besluttet at flytte Unaaq-stoppestedet tilbage til nødstoppestedet ved vejsvinget ved Unaaq. Se kort.

Placeringen ved rundkørslen har desværre medført dårlig sikkerhed for gående, og derfor har Kommuneqarfik Sermersooqs Anlæg- og Miljøforvaltning sammen med Nuup Bussii A/S besluttet at flytte stoppestedet tilbage til den oprindelige placering.

Kommunen vil hen over vinteren 2019 arbejde for en placering, der skal sikre et busstoppested tættere på rundkørslen, og samtidig på et areal der ikke skråner.

Flytningen af stoppestedet Unaaq er sket i denne uge.

Kommuneqarfik Sermersooqs Anlæg og Miljøforvaltning & Nuup Bussii A/S