Borger

Slidte huse rives ned

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at registrere saneringsmodne bygninger i Tasiilaq’s bygder, som ikke længere er egnet til beboelsesformål.

– Det er typisk på grund af almen slidtage, at bygningerne ikke længere benyttes eller andre årsager, hvor det ikke kan svare sig at istandsætte bygningerne, siger projektkonsulent Ivan Falck Petersen.

Der er stor fraflytning fra bygderne i Østgrønland til Tasiilaq. Flere steder står husene tomme. Det er enten BSU-huse, selvbyggerhuse eller huse administreret af Iserit.

– Ikke alle huse er i dårligt stand. Nogle af husene har blot stået stille og der er ikke blevet gjort noget ved bygningerne og så forgår de hurtigt. Hvis det drejer sig om kommunale bygninger som er i dårligt stand, så river vi dem ned.

Bygningsejere til de nedrivnings- eller saneringsværdige bygninger kontaktes, for at finde ud af, hvorvidt ejerne vil istandsætte eller få bygningen revet ned.

– Vi tilbyder at rive en bygning ned for kommunens regning. Tilbuddet gælder dog kun indenfor perioden hvor der foretages oprydning af bygden.

– I Kuummiut er der på tidspunktet 4 private huse samt 3 kommunale huse som skal rives ned. Vi henvender os ligeledes løbende til Iserit og Selvstyret for at forhøre os om husene. Hvem ejer huset og hvad bruges det til? Hvis en bolig fortsat skal anvendes, er der krav som skal overholdes indenfor bygningsreglementet. Så er det op til ejeren selv om de vil istandsættes eller tage imod tilbud om at få det revet ned, siger Ivan Falck Petersen.

Boligernes standard svinger meget. Flere bygninger står og forfalder på grund af manglende vedligeholdelse, da ejer er flyttet fra bygden og ikke har planer om, eller råd til at foretage de nødvendige istandsættelser.

Der er også kommunale bygninger, som ikke længere anvendes, da de er blevet utidssvarende. Disse bygninger er som regel pålagt påbud fra offentlige myndigheder med krav om udbedringer før de eventuelt kan ibrugtages igen, hvad der i de fleste tilfælde ikke kan betale sig.