Services

Oprydning og sortering af affald

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning for Anlæg og Miljø har siden 2016 været i gang med et større oprydningsprojekt i kommunens bygder.

– Det går stille og roligt fremad med oprydningen, siger projektkonsulent Ivan Falck Petersen.

Han har de sidste par uger opholdt sig i Tasiilaq hvor han følger oprydningen på tæt hold.

– Vi er nået rigtigt langt i Tiilerilaaq. Der er kommet meget mere struktur på dumpen. Det er blevet til et arbejdssted hvor man tager imod dagrenovation og andet affald. Alt dagrenovationsaffald presses, pakkes og sendes til Tasiilaq.

– Bygden ser mere rydelig ud. Det fysiske bygdemiljø er langt mere renligt end tidligere.

Sidste år blev der foretaget gennemgribende oprydning i Arsuk og Tiilerilaaq. Kuummiit og Qeqertarsuatsiaat blev igangsat og er planlagt til færdiggørelse i år. Kulusuk igangsættes ligeledes i år med færdiggørelse næste år. Isertoq og Sermiligaaq forventes igangsat i 2019 og færdiggjort i 2020.

– I projektforløbet foretages et gennemgribende oprydning af bygdernes lossepladser/deponier samt bygdernes offentlige områder og udearealer. Under samme proces foretages mindre istandsættelser af kommunale faciliteter så som, pontonanlæg, bådværksted, beddinger, legepladser mm.

Øget sortering

Det næste skridt bliver at øge affaldssorteringen.

-Vi skal ha’ sorteret organisk affald fra andet affald. Målet i Tasiilaq er, at virksomhederne og institutionerne frasorterer organisk affald fra det andet affald. Efterfølgende skal man i de enkelte hjem begynde at frasortere madrester og andet organisk affald fra øvrigt affald.

– Det organiske affald opsamles i beholdere på modtagerstationen, til videre håndtering, i form af formuldning. En anden mulighed er neddeling, hvor det kværnes og udledes med andet spildevand.

– Det handler om at komme af med affaldet på det bedst mulige måde, siger Ivan Falck Petersen.