Borger

Læs om kandidaterne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Her kan du læse kandidaternes beskrivelser af sig selv, og hvad de vil arbejde for i Nuuks lokaludvalg.

Kandidatliste

Nuuk centrum

Søren Hans Lynge, 62 år
Jeg er interesseret i en forskønnelse af byen og vil gerne høre mine medborgere om, hvad der skal prioriteres. Jeg vil gøre det godt med min indflydelse blandt politikere og lokale medborgere og er interesseret i at høre, hvad der ønskes bragt videre til politikerne.

Mette-Sofie Jørgensen, 52 år
Mit navn er Mette-Sofie Jørgensen, og jeg er 52 år. Jeg er uddannet inden for HK. Mit kandidatur til Lokaludvalget er bl.a. fordi jeg gerne vil arbejde for følgende:

-Opførelse af et Foreningens Hus
-Seriøse tiltag til handicapidræt
-Etablering af et stort byrum, som skal udformes i samarbejde med borgerne

Jakob-Peter Berthelsen, 56 år
Mit navn er Jakob-Peter Berthelsen, og jeg er bosiddende i Nuuk.  Jeg stiller op til Lokaludvalget i Nuuk, da jeg har viljen og ressourcerne til at tage initiativ.  Jeg vil arbejde for følgende: Aktiviteter for børn og ældre, fremme kulturlivet i daginstitutioner og fritidsklubber væresteder, eks.:
Lave veltilrettelagte arrangementer med ældre og andre med erfaring fra et langt erhvervsliv. At der opstilles bænke forskellige steder i Nuuk, veltilrettelagte offentlige kulturelle arrangementer i form af koncerter, teater og sangkor.

Naleraq Olsen Eugenius, 32 år
Jeg vil gerne oplyse vores by ved hjælp af lamper. De lange vintre kan være tunge for sjælen, lad os oplyse vores by og gøre byen et bedre sted for alle. Det er især, når man altid går forbi boligblokkene, lad os oplyse byen til glæde for børn, turister og alle borgere.

Allan Hassig, 52 år
Jeg vil gerne arbejde for at skabe sociale arrangementer, som styrker det sociale bydelene imellem, f.eks. via julearrangementer i hver bydel. gløgg, julemarked, lave gode traditioner.  Jeg vil gerne arbejde for at bringe sport og sundhed til alle byens børn og unge – sund mad, alternative sportsarrangementer, snefodbold, kælkekonkurrence osv.  Jeg har fokus på trafik og byrum – vi skal have sikre børneveje/skoleveje. evt. grill pladser/huse.  Samt byens udseende, finish af belægninger, beplantninger, kunst og kultur, traditionelt og ny kunst og musik. 

Malik Miilu Frederiksen, 27 år
Jeg vil gøre mit bedste for, at der i Grønlands hovedstad Nuuk til stadighed sker udvikling.  Nuuk by vokser, og der kommer flere indbyggere, hvorfor udviklingen også må følge med.  Fritidstilbud for ældre, børn og unge skal være mere balanceret.

Tage James Kreutzman Frederiksen, 72 år
Jeg har interesse for samfundsrelateret arbejde og debatter. Hertil har jeg virket som borgmester i 10 år.

Esmar Bergstrøm, 55 år
Jeg er 55 år gammel og er gift og har voksne børn og nogle børnebørn. Jeg har boet i Nuuk siden 1970, jeg er uddannet skipper og sejler i Nuuk-området og underviser i maritime fag. Jeg har en stor interesse i lokalområdet både med kultur, sport og natur.

Christina Tønder Bell, 40 år
Jeg stiller op til lokaludvalget, fordi jeg gerne vil være med til at gøre byens udvikling nærværende for byens borgere. Jeg tror på, at vi – alle byens borgere – sammen kan skabe en by, hvor teknisk og teknologisk udvikling går hånd i hånd med menneskelig udvikling.  Mine interesseområder er fokus på samarbejdet mellem kommunen og byens frivillige foreninger,  styrkelse af byens bæredygtige udvikling samt at være med til at sikre, at byudviklingen sker med udgangspunkt i mennesker, dvs. at den lette adgang til naturen beholdes og der sikres rekreative og kreative byrum.

Johanne B. Tobiassen, 47 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Holger Kristiansen, 65 år
Jeg er interesseret i samfundsforhold og glad for at arbejde for samfundet. Jeg stiller op på vegne af borgerne og for borgernes skyld.

Gorm Geisler Vold, 50 år
Mit navn er Gorm Geisler Vold, 50 år, far til 2 og bonusfar til 2 og souschef i Aaqa. Jeg bor i Tuapannguit og har boet i Nuuk i over 40 år siden 70’erne. Jeg vil arbejde for, at Nuuk får bedre fritidsmuligheder for børn/unge med legepladser, ski og trafiksikkerhed til de små. Giv familier med mindre råd mulighed for lån af ski/cykler/skateboards mv. Der skal laves lift i sanabakken/fodboldbanen og andre nærområder i bydelene. Nuuk by gøres smukkere og planlægningen af centrum med en sammenhængende gågade, P-huse og højhuse gøres mere sammenhængende. Nuuk skal være et smukt sted at være.

Kristen “Miilu” Møller Mikiassen, 58 år
Mit navn er Kristen Møller Mikiassen, til daglig kaldt Miilu, jeg er 58 år. Jeg er født og opvokset i Nuuk, uddannet typotekniker, og er i dag ansat hos Infodesign som grafiker.  Som det første vil jeg gerne være med til at forbedre udendørsarealerne ved boligblokkene til at arrangere aktiviteter, som eksempel kan jeg nævne udendørsarealerne ved boligblokkene i Narsarsuaq (sletten) som ikke bliver brugt til positive formål, disse kan komme til gavn for borgerne ved hjælp af god planlægning og indretning til fællesarrangementer, ligesom i Suloraq i Qinngorput.  Der er også udenomsarealer ved f.eks. alderdomshjemmet, som kan tilpasse ældre ved god planlægning med bænke og god indretning.  Det er hvad jeg prioriterer nu og har ellers mange andre ideer.  Jeg kan være med til at finde løsninger, hvis jeg bliver valgt ind i Lokaludvalget.

Erni Kristiansen, 29 år
Erni Kristiansen, 29 år, jeg er uddannet lærer og arbejder nu som ungdomskonsulent. Jeg har stået for frivillige aktiviteter siden 2010 og er meget glad for det. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for, at der bliver større udbud af gratis aktiviteter for børn, unge, voksne og familier, og for at byen bliver mere lettilgængelig med flere muligheder, og at byens kulturelle profil bliver udviklet i samarbejde med de lokale Nuummiut, kunsthåndværkere og andre stortalenter.

Aviaq Brandt, 37 år
En nuummiutter der gerne vil være med til at udvikle Nuuk sammen med 9 andre. Det er mig. Jeg er fan af, at borgerne nu får en endnu mere tydelig stemme i vores egne byer, og sågar at vi får mulighed for, at vi kan komme så nært, at det er inddelt i byområder. Det betyder for mig, at jeg stiller op for Nuuk.  Jeg elsker min by, og jeg har en holdning til, hvad der besluttes i vores by. Nuuk har så store muligheder for udvikling – en by i fremdrift. Hvis jeg får lov af dig til at være en del af lokaludvalget, kan jeg være med til at udvikle Nuuk på mange områder. Det kan være alt lige fra forskønning af Aqqaluks plads, mere byliv, flere aktiviteter for unge og gamle. Jeg er født og opvokset her i Nuuk på Avannarliit og bor nu på Gertrud Rasksvej. Det er her, jeg føler mig allermest hjemme, og jeg vil elske at kunne være en del af lokaludvalget. Hvis du stemmer på mig, vil jeg helt ydmygt gå til opgaven og nyde, at indsatsen tilgodeser alle os Nuuk-borgere. 

Ujammiugaq Engell, 32 år
Jeg stiller op, fordi jeg vil være med til at udvikle vores samfund i en positiv retning, hvor kulturen er i fokus for både store og små, unge og gamle.

Jesper Søndergaard Olesen, 51 år
Mit navn er Jesper Olesen.  Jeg er gift med Lise, har 2 døtre, hvor den ene er 15 år og går i 10. klasse på ASK, den anden er 11 mdr. og går i vuggestue på Radiofjeldet, hvor vi bor.   Jeg flyttede til Nuuk for snart 19 år siden og arbejder som læge i Lægeklinikken. Jeg var med til at opstarte og udvikle Gør Maj Sund. Jeg er med i bestyrelsen for Skiliften og brugerrådet for Malik (svømmehallen), hvor jeg begge steder har fået indført, at det er gratis for børn at stå på ski/svømme.  Min mærkesag i Lokaludvalget for Nuuk er at skabe muligheder for, at alle har lettere adgang til naturen her i Nuuk. Specielt med fokus på ældre og gangbesværede. Fx et stisystem til Kuanninnguit.

Nadia Aviaq Olsen, 25 år
Kort beskrivelse af mine mærkesager:

Studenterhus; Nuuk er en uddannelsesby, forskellige uddannelsesinstitutioner samles i et hus, hvor de kan bringe dialog med hinanden, som kan føre til et innovative handlinger. Nationalpark; Nuuk er en storby, vi, som lever i unik og markant natur, lever for lidt langt væk fra naturen. Dermed laves en nationalpark, hvor folk kan gå på stier og slappe af i naturen uden forstyrelse af biler m.v. Sportslige events for familier;  Vores sportshaller er KUN for bestemte sportshold på bestemte tider. For borgere, som  gerne vil dyrke idræt, er det svært, da det er for specifikke tider. Dermed skabe rammer for de nye som gerne vil motionere. Kulturelle arrangementer;  Arrangement i samarbejde med forskellige aktører som f.eks: Nationalteater samt borgere – til gavn for Nuuks borgere i alle aldre.

Magdalene Kirstine D. Fontain, 62 år
Jeg er 62 år gammel, førtidspensionist og vil gerne være med til at udvikle Nuuk by. Jeg har været dommer inden for 7 idrætsgrene i folkeskolen og har undervist i samtlige skoler i Aasiaat, Sisimiut og Nuuk. Jeg taler både grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og forstår norsk og svensk. Jeg vil gerne sætte fokus på bedre undervisning og fritidsaktiviteter inden for sport, og jeg mener, det er vigtigt, at vi udnytter og bevarer vores grønlandske kultur. Selv bruger jeg stadig den ’ulu’ (flænsekniv), jeg har arvet fra min mor og koger, salter og tørrer fjeldørred.

Rigmor Thaarup E. M. Høegh, 66 år
Jeg stiller op til lokaludvalget for at forme fremtiden i Nuuk og være med til at styrke udviklingen i fælleskabet og livskvaliteten i Nuuk for børn, unge, forældre og ældre og være med til, at der er åben dialog mellem Nuuks indbyggere og kommunalpolitikere og myndigheder.

Esther Karen Kirsten Hammeken, 65 år
For mig er forebyggelse vejen frem. Det optager mig meget. Familieplanlægning og starten på familielivet, med graviditet, børneinstitutioner, herunder graviditet med særlige behov. Op igennem forskellige stadier i livet er der behov for at tænke i forebyggelse – også når vi bliver ældre, er det af stor vigtighed, at ældes med værdighed og respekt. Alle ovenstående emner hænger sammen og er noget, der kan arbejdes med i Lokaludvalget.

Moses Masik Marcussen-Mølgaard, 18 år
Jeg vil gerne arbejde for min egen aldersgruppe, f.eks. borgere, der går på gymnasiet eller lige er blevet færdige med gymnasiet. Man føler sig nemlig ikke som en borger i Nuuk, når man er i den aldersgruppe, og man føler sig glemt. Derfor skal man have flere ting at lave for unge.

(Ari) Hansine P. Rasmussen, 51 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Najâraq Egede, 57 år
Jeg er lokal Nuummioq, er uddannet journalist, men har primært arbejdet med kultur de sidste mange år. Jeg vil så gerne gøre meget mere for min fødeby, så den bliver meget mere “brugervenlig” for borgerne. Jeg har selv en handicappet voksen søn, som ikke er så mobil, og som derfor har brug for bedre adgangsforhold til offentlige steder. Adgangforholdene for handicappede, med medfødt eller senere i livet opstået handicap, er for ringe. Jeg vil derfor gerne gøre noget ved det, både i det “gamle” og det “nye” Nuuk. 

Helene Ululinanguaq Kleist, 43 år
At der skabes flere fritidsmuligheder efter skoletid for børnene, alkoholfrie og gratis arrangementer for familier, og mere oplysning om opdragelse og sundere livsstil for familier.

Nuussuaq

Hans-Peter Ananiassen, 51 år
Mit navn er Hans-Peter Ananiassen, 51 år, single. Arbejder nu i Royal Greenlands hovedkontor som receptionist.  Jeg har været hjemløs, hvorfor jeg meget gerne vil fremme kommunens arbejde inden for hjemløshed i Nuuk. Da jeg var hjemløs, har jeg været hos “toppolitikere” (Inatsisartut og Naalakkersuisut) i perioden 2009-2013, få dem til og bevilge 7,5 millioner kroner og senere tillægsbevilling næsten 2,5 milllioner kroner og i alt 9,9 millioner kroner til anvendelse til bekæmpelse af hjemløshed i Nuuk by. Jeg vil via lokaludvalget få kommunens embedsværk til at have forståelse for, hvordan hjemløsheden kan bekæmpes. Langt de fleste hjemløse skammer sig over at komme til kommunen og få hjælp, og når hjælpen endeligt er der, så er der en del, der får “choktilstand” og synker ned på bunden af samfundet. Det resulterer i, at der er mange uanede unge personer, der har det svært på kommunens herberg. Der skal være en fra personalet, hvor hjemløse trygt kan henvende sig til, i det i dag er svært nok for en hjemløs. Der findes “Frelsens Hær” og Kofoeds Skolen i Nuuk, hvor hjemløse kan være i bolter sig til fornuft. Men det er selveste inden for administrationen, der skal ske en ændring, så hjemløse kan henvende sig betryggende.

Kajpeter Møller-Heinrich, 30 år
Jeg stiller op til Lokaludvalget. Jeg vil gerne være med til at have indflydelse på Nuuk bys udvikling. At der skabes og opføres, hvad der mangler i byen, i tæt samarbejde med byens borgere. Skabe flere udendørsaktiviteter. Gøre byen mere livlig sammen med borgerne, og lave arrangementer i samarbejde med foreninger og øvrige aktører. Nuuk by bør være et sted, hvor det er hovedstad for hele den grønlandske befolkning i udvikling, et godt og trygt sted at bo for borgere fra hele kysten.

Leif Saandvig Emmanuelsen, 52 år
Jeg stiller op til Lokaludvalget i Nuuk, idet jeg mener, at det næste skridt må være at være medansvarlig, eftersom jeg har boet her i så mange år.  Jeg vil gerne arbejde for, at medborgerhuset i Nuussuaq – Illorput – bliver tilgængelig som cafe for borgerne, med bl.a. stille musik, fællessang, teater og andet.  Ved at give passende instrumenter og belysning vil jeg gerne arbejde for, at stedet tilpasses, således det bliver et rigt sted til at hente indre værdier. Der skal være lønnede medarbejdere. Det skal være muligt med økonomisk bidrag til aktører, såvel musikere og underholdere efter bestilling.

Hanne Saandvig Emmanuelsen, 47 år
Jeg stiller op til lokaludvalget, fordi jeg gerne vil arbejde for, at børn og unge i Nuuk får endnu bedre muligheder for at udfolde sig og få undervisning i kreative fag og dermed udvikle sig både åndeligt og fysisk. Det kan være f.eks. maling, håndarbejde, musik, sang, dans mm. Det er alment kendt, at udfoldelsesmuligheder på det kreative område giver gode resultater også i de boglige fag, og børn og unge er vores fremtid, så dette må prioriteres.

Poul Petersen, 45 år
Jeg vil gerne bidrage til, at Nuuk bliver ved med at være en spændende og dynamisk by, hvor der er gode rammer for udfoldelse af events, projekter og miljø. Jeg vil satse på at skabe et stort og aktivt netværk, hvor vi styrker samarbejdet med de mange foreninger, der beskæftiger sig med bydelens idrætsaktiviteter. Lokaludvalget skal også fortsætte med at gøre byen attraktiv og ren, hvorfor også miljøet og rengøring skal være en del af byens varetegn. Min personlige baggrund herfor er mange års kendskab til foreningsarbejde og kendskab til idræt og projekter.

Sikem Andreassen, 63 år
Det er spændende og interessant, og fordi jeg ønsker at bidrage til at arbejde for vores by. Mine personlige interesser er følgende: Idræt, kunst, kultur og udvikling.  Derudover har jeg været frivillig i forbindelse med store og mindre arrangementer og har altid deltaget frivilligt i kommunens arrangementer. Eks. for ældre – og børn.

Karen Marie Nathansen, 59 år
Bedre fritidsliv for børn i Nuussuaq. Mit navn er Karen Marie Nathansen. Jeg er uddannet psykolog. Jeg er 59 år. Gift med Klaus Georg Hansen. Vi har tre voksne børn, Aka, Malik og Kunuk, og jeg er aanaa til vores to børnebørn Kuluk og Uju.  I mit arbejde er jeg med til at løfte opgaver med børn og familier. Gennem mange år har jeg brugt tid på bestyrelsesarbejde og frivilligt arbejde. For tiden er jeg en del af Kalaallit Røde Korsiat besøgstjenesten. I lokaludvalget vil jeg arbejde for at skabe initiativer og arrangementer for børn og unge. Bedre fritidsliv for børn i Nuussuaq.

Peter Tuusi Motzfeldt, 45 år
Med baggrund i 24 års arbejde med produktion af Radio & TV, samt arrangementer i landets kulturhus, melder jeg hermed min lyst & iver til at deltage i arbejdet med lokaludvalget. Jeg ønsker i samarbejde med andre at opnå mærkbare resultater, ved at sætte fokus på hele Nuuks befolkning og bane vej for ligelig fordeling mellem alle interessegrupper. Lad os dyrke, styrke og bruge vores mange forskelligartede interesser til at mødes på kryds og tværs.

Jan Petersen, 54 år
Jeg vil ved denne lejlighed stille op til Lokaludvalget, da jeg det meste af mit liv har beskæftiget mig med fritid og har lært meget af det, som jeg vil give videre sammen med de andre kandidater.  Jeg tror dermed, at vi alle er tiltrukket af at beskæftige os med fritidsverdenen som tre generationer har været igennem.  Vi kan stille op som frivillige til en gåtur for kørestolsbrugere, fx ud til Akia til weekendophold og måske lave en skattejagt…  Det må være dejligt at genopfriske fælles klassearrangementer, lære noget om teknikker, give vore mening tilkende ti-foldigt, lave planlægning og gøre dem til virkelighed, og alle aktiviteterne kan foregå i forsamlingshuset, hvor SANA, Ippiarsuk, uddannelsessteder og skoler kan deltage.  Qaquk Narsaq Qoornoq here we come…

Gerda Birthe Thala Knudsen, 62 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Malik Andersen, 23 år
Jeg drømmer om små ting, små ideer. I en by med en masse workshops og arrangementer, som skaber kontakt, tæthed og varme til befolkningen.

Finn Meinel, 51 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Ida Mathiassen, 45 år
Grunden til, jeg stiller op, er, at jeg gerne vil være med til at udvikle Nuuk. Der bør åbnes op for at tiltrække motivation i forhold til idrætslivet. Der bør være klare muligheder, for dem der ikke udøver idræt og motiverende muligheder for disse. Dermed vil der åbnes mulighed for at give borgerne sundere mulighed for fysisk og indre udvikling. Arrangementer for ældre og børn, idrætsarrangementer og flere udviklende, kulturelle og livsstilsarrangementer. Hele befolkningen skal inddrages i forhold til skolen.

Agnetha Mikka Petersen, 63 år

Forskellige fritidsaktiviteter for borgere Sundere livsstil for borgere uanset alder

Mikisoq P. Kreutzmann, 49 år

Jeg stiller op til Lokaludvalget, fordi jeg er interesseret i at være med til at udvikle Nuuk, fordi jeg selv har fulgt med Nuuks udvikling, og fordi der stadig er en masse udviklings- og forbedringspotentialer, og fordi jeg gerne vil være med til at udvikle mange positive tiltag for borgerne. Således at Nuuk skal være et godt sted for borgere og gæster.

Malîna Johnsen, 53 år

Jeg vil prioritere følgende:

Besøgsordning for ældre ensomme, eks. ved en normering af medarbejdere. Flere aktivetsmuligheder for børn og familier, eks. kan jeg nævne: udvide svømmehallen, etablere legepladser, vinteraktiviteter, rekreative områder for voksne adskilt for aktivitetsområder for børn. I dag ser det ud til, at svømmehallen er blevet for lille i og med befolkningstallet stiger, og fordi der kan tænkes i alternative muligheder foruden Inussivik og svømmehallen.

Ane Berthelsen, 40 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Pavia Kristian V. J. Kristensen, 67 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Birger Poppel, 68 år
Jeg har boet i Nuussuaq siden 1984 og har oplevet byens hastige udvikling. Jeg vil som medlem af lokaludvalget arbejde for størst mulig borgerinddragelse bl.a. ved, at lokaludvalget bliver bindeled mellem kommunalbestyrelsen og bydelenes borgere, lokale organisationer og erhvervsliv. Blandt mine mærkesager er:

Udvikling af en bæredygtig turisme i Nuuk-området for at sikre kultur-, natur- og andre oplevelser samtidig med, at den stigende turisme bidrager positivt til kommunens økonomi uden nedslidning af naturen; Skabelse af aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper bl.a. gennem videreudvikling af kulturtilbuddene; Benytte ældre medborgeres ressourcer og erfaringer – bl.a. i daginstitutioner og skoler; Sikring af bedre levevilkår for de hjemløse – bl.a. ved at skabe kontakt med beslutningstagere hos de sociale myndigheder og boligselskaberne for at sikre betryggende boligforhold.

Magdalene Møller, 39 år
Jeg vil være med til at arbejde for, at vores by bliver udviklet på en positiv måde, at det skal være et godt sted at bo, være tilgængelig. Jeg har i sinde at være en del af Lokaludvalget, ikke mindst med udgangspunkt for borgerne i Nuuk. De emner, jeg nævner, som kan behandles i Lokaludvalget, er ikke i kronologisk orden, idet de alle sammen er vigtige. Jeg vil gerne være med til at udarbejde strategier, alt efter hvilke udviklingsbehov der er.

Julius J. E. Kristiansen, 43 år
Jeg stiller op for at styrke samhørigheden og fællesskabet på tværs af vores forskellige baggrunde. Indbyggere i Nuuk kommer fra hele Grønland og fra andre dele af verden. Det er en mangfoldighed, du ikke finder i samme omfang andre steder i Grønland. De muligheder, dette giver, skal vi udnytte i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

Qinngorput

Arnannguaq Bolethe P.  M. Thiessen, 33 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Simon Lang, 29 år
Jeg brænder for breddeidrætten og vil, hvis jeg får muligheden, gøre en stor indsats for at udvikle samarbejdet imellem Nuuks fantastiske foreninger og skabe endnu mere glæde og fællesskab for det enkelte medlem.   Jeg vil gerne gøre en ekstra indsats for at samle klubberne og foreningerne, så de rammer så bredt som muligt, og vi kan udvikle og forbedre forholdene for særligt børnene i Nuuk.  Idræt er for mig et frirum, hvor jeg kan koble af og være sammen med gode venner og udfordre mig selv, jeg er storforbruger af vores fantastiske natur og vil arbejde for forbedre forholdene for idræt som primært foregår i naturen .

Helena Karen Ane Jensen, 65 år
Mit navn er Helena Jensen, er 65 år og pensionist. Jeg har følgende interesser: Bibellæsning, bestyrelsesmedlem i Julemærkekomiteen m.m.  Jeg stiller op for følgende:

At Nuuk by gøres mere interessant, flere seværdigheder for turister (hugge skupturer i stenene) At der opføres et hus for dansere, hvor det kan fungere som et værested for alle i dagtimerne og dansested om aftenen, alt efter tur. At der gøres større indsatser for hjemløse.

Nukârak Amalie Holm, 57 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Nivi Møller-Sørensen, 42 år
Jeg er en gift kvinde på 42 år, sammen med min mand har vi 3 døtre på 19, 14 og 10 år. Inden for det sproglige har jeg grønlandsk som modersmål og dansk som andetsprog, derudover har jeg engelsk som fremmedsprog. Hermed stiller jeg op som kandidat til lokaludvalget, da jeg finder det interessant. Mit fokusområde er, at alle børn (fra barns første leveår til de afrunder teenagealderen) i Nuuk skal have mulighed for være aktive. Således at det forebygger hærværk, mistrivsel, kedsomhed og ensomhed. Hovedstaden og som den førende by i Grønland, skal Lokaludvalget vise rummelighed til alle børn og unge, at hovedstaden er engageret i den internationale og moderne udvikling inden for de forskellige aktiviteter. Samtidigt med at vi tager højde for vores grønlandske kulturelle værdier.   

Kristian A. B. S. Petersen, 58 år

Attraktive naturomgivelser for børn og ældre Rene omgivelser ved boligerne med blomsterstand Større samlingslokaler for boliglejere

Arnarissoq Fleischer, 43 år
Idræt, udeliv og ophold i naturen er nogle af mine bedste interesser, hvor jeg kan komme lidt væk fra storbyen Nuuk og de mange biler, og at der anlægges sti langs stranden med en grusvej.  At der bliver lavet hegn omkring de små kunstgræsbaner med belysning, med fast ansvarshavende tilsynsfører, for derved at sikre at de små kunstgræsbaner til enhver tid er attraktive og bliver løbende vedligeholdt.  At vores by til enhver tid holdes attraktiv og renlig, og at der til enhver tid er udfoldelsesmuligheder og aktivitet for alle borgere.

Nivi Katrine Christensen, 31 år
Nuuk er vores hovedstad – det skal være vores kulturelle kraftcenter. Jeg hører så tit folk sige, at det bedste ved Nuuk er at sejle ind i fjorden – jeg tror på, at det bedste ved Nuuk skal være i Nuuk. Nuuk som by skal være et sted, hvor vi er stolte af at bo. Det tror jeg, vi kan gøre, ved at styrke og dyrke de steder vi er sammen eks. ved kulturelle events og ved at forbedre vores byrum. Vi skal dyrke vores by. Det vil jeg gerne være med til at arbejde videre på – derfor stiller jeg op til lokaludvalget.

Jutho Maline Sofie Wilche, 61 år
Her er de mærkesager jeg vil arbejde for i lokaludvalget i Nuuk:

Et salgssted hvor almindelig borgere kan sælge deres ting, hjemmelavet ting/mad. Et sted der har åbent året rundt. Det vil jeg gerne arbejde for at få realiseret. Naturen, hytteområder, rensdyrjagtområder, ørredfangst-områder, ø-områder. Informere om at man ikke skal efterlade skrald, og at der snarest arrangeres organiseret oprydning. At man ikke bruger udenlandsk græs i forbindelse med byggeri, da mange er allergiske overfor græs. I stedet bør man bruge de blomster vi har i området. Vi skal erstatte det, så det bliver til gavn for os alle. Jeg vil arbejde for alkoholfrie arrangementer og dem over 18 år.

Helene Geisler Kristiansen, 50 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Dorthe Bidstrup, 52 år
Aktivitetsmuligheder i Qinngorput, legepladser og rekreative muligheder er en mangelvare. At skabe muligheder til at udfolde sig i fællesskab.

Ilatsiaq Markussen, 24 år
Ingen beskrivelse modtaget.

Mats Bjerde, 53 år
Naturen i og omkring Nuuk er så smuk, overvældende og fuld af muligheder – men den kan være svær at komme til, hvis ikke man kender den, eller har en båd. Jeg vil arbejde for et tilgængeligt friluftsliv for alle i vores by, uanset hvilken erfaring man har med naturen. Samtidig er vi en enormt levende kulturby, men vi kan blive endnu bedre til at give vores unge plads. Jeg vil styrke de muligheder, som unge i vores by har for at udfolde sig kreativt og skabe kultur – både events, men også i foreninger, klubber og events – hvor der er plads til alle.

Angunnguaq Malik Sethsen, 19 år
Jeg stiller op til Lokaludvalget, fordi jeg gerne vil gøre en positiv forskel for Nuuks udvikling. Mit fokus er børn og unge, og jeg vil arbejde for at skabe flere aktiviteter med børn og unge i samarbejde med skoler, organisationer og andre, der arbejder med børn og unge, for at sikre gode rammer for børn og unges udvikling.

Kirstine Møller, 30 år
Jeg stiller op til Nuuk lokaludvalg, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en positiv forskel og samtidig tage ansvar for vores samfund. Jeg brænder for social bæredygtighed og mener, at kultur er et af redskaberne til at fremme det gode børne- og ungeliv.