Borger

Informationsmøde: Forslag til udvidelse af Nuuk Center

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Vil du høre om det projektforslag kommunen har modtaget om udvidelse af Nuuk Center? Kom til informationsmøde om projektet.

Det sker i Katuaqs venskabssal onsdag 3. oktober kl. 19-21.

Projektejer og dets rådgiver fortæller om projektforslaget, tidsplan og det videre forløb, mens Kommuneqarfik Sermersooq orienterer om seneste planlovsændring og høringer af forslaget.

Herefter har du mulighed for at stille spørgsmål til projekt og lovgivning.

Mødet er arrangeret af Afdeling for By-og Boligudvikling i Kommuneqarfik Sermersooq.

Om udvidelsen af Nuuk Center
Projektforslaget er en blanding af erhverv, detailhandel, restaurant/café og ikke mindst boliger. Hertil kommer et offentligt tilgængeligt uderum og overdækket parkering. De 66 boliger er en blanding af ældreboliger og almindelige boliger – alle med altan.

1.895 kvadratmeter er tiltænkt kontorer og erhverv – herunder restaurant/café med udeservering. Forslag til selve centerudvidelsen er på 3.000 kvadratmeter.

Arrangementet bliver tolket.