Borger

Indkaldelse til dialogmøde vedrørende Restaurant Nipisa

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq indbyder potentielle lejere til dialogmøde vedrørende restaurationslokalerne Nipisa.

Kommunen har henover sommeren gennemført udbud af restaurationslokalerne Nipisa. Udbuddet har desværre ikke resulteret i, at lokalerne er blevet udlejet. Kommunen ønsker derfor at gennemføre et dialogmøde med potentielle lejere med henblik på at drøfte vilkårene for udbuddet.

Input fra dialogmødet bliver medtaget i forbindelse med udarbejdelsen af nyt udbudsmateriale.

Mødet afholdes tirsdag 9. oktober kl. 16-17
Restaurant Nipisa · Hans Egedesvej 29 · Nuuk 3900