Borger

Borgmestre: Naalakkersuisut undergraver det kommunale selvstyre

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmestrene i landets fem kommuner er stærkt bekymrede over et lovforslag fra Naalakkersuisoq for Finanser. Det gjorde vi klart, over for Naalakkersuisut på det politiske koordinationsgruppemøde, tirsdag den 25. september.

Forslaget lægger op til, at alle lån, lejekontrakter og sikkerhedsstillelser i kommunalt ejede aktieselskaber skal godkendes af Naalakkersuisut, således at selskaberne i fremtiden ikke er i stand til at træffe selvstændige beslutninger.

Vi betragter lovforsalget som en voldsom indgriben i det kommunale selvstyre. Det begrænser kommunens mulighed for at træffe beslutninger og placerer kommunerne under vilkår, der minder om administration.  Det kan vi under ingen omstændigheder acceptere.

Vi har som kommunalpolitikere uddelegeret driften af vores aktieselskaber, til de bestyrelser vi har udpeget.  Bestyrelserne bør derfor være fri til at drive selskaberne, uden utidig politisk indblanding. Lige som Naalakkersuisut normalt også gør, hylder vi armslængdeprincippet i forhold til vores virksomheder.

Som lovforslaget er formuleret, skal selv en lejekontrakt på et depotrum eller en leasingaftale på en computer godkendes af Naalakkersuisut, og vi ved fra andre områder, at det er en proces, der kan tage både halve og hele år. Under de betingelser vil det i praksis være umuligt for kommunerne at drive for eksempel et bus- eller et boligselskab.

Lovforslaget blev, stik mod de gældende aftaler, udsendt i høring i juli måned, hvilket får os til at tro, at Naalakkersuisut ikke ønskede opmærksomhed på dets indhold.

Med venlig hilsen
Asii Chemnitz Narup, borgmester, Kommuneqarfik Sermersooq
Malik Berthelsen, borgmester, Qeqqata Kommunia
Kista P. Isaksen, borgmester, Kommune Kujalleq
Ane Hansen, borgmester, Kommune Qeqertalik
Ane Lone Bagger, 1. viceborgmester, Avannaata Kommunia