Borger

Borgmesteren mødtes med de nye viceborgmestre

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Mandag den 3. august havde borgmester Asii Chemnitz Narup sit første møde med de to nye viceborgmestre

Randi Vestergaard Evaldsen (D) er ny 1. viceborgmester, og Uju Petersen (IA) er ny 2. viceborgmester.

Omrokeringen skete, da de to medlemmer Nivi Olsen (D) og Malene Lynge (IA) d. 28. august fik godkendt deres orlov fra kommunalbestyrelsen. Ud over at være kommunalbestyrelsesmedlem var Nivi Olsen også 1. viceborgmester, en post der blev overtaget af Randi Vestergaard Evaldsen. Malene Lynge var 2. viceborgmester og blev afløst af Uju Petersen.

I kommunalbestyrelsen blev Nivi Olsen erstattet af Michael Rosing (SA), der stillede op til kommunalvalget for Demokraterne, men nu er medlem af Samarbejdspartiet. Malene Lynge blev afløst af Charlotte Píke (IA).