Borger

Bådejer efterlyses

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

En Coronet 24 er tøjlet til den kommunale pontonbro ved elværket. Den fjernes i morgen onsdag hvis ejeren ikke har flyttet båden og på ejerens ansvar.

Pontonbroer er beregnet op til 20 fods både.

Drift og Miljøforvaltningen