Borger

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen besluttede 22.06.2018 at endelig godkende kommuneplantillæg 3E5-2 Nuuk Airport.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af justering af planen for landingsbanen og samtidig kommunens eget ønske om at udlægge nye arealer til erhverv, der kan bindes sammen med det eksisterende erhvervsbånd.

Forslaget har været i høring i perioden 26. april til 21. juni, og der er indkommet høringssvar fra 3 parter, hvis bemærkninger kun har medført redaktionelle ændringer.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs ønske at imødekomme Naalakkersuisuts hensigt om en udvidelse landingsbanen i Nuuk lufthavn op til
2200 m. Tillægget skal derudover sikre arealer til nye erhvervsområder, der primært skal være lufthavnsorienteret, samt mulighed for at omlægge adgangsveje til lufthavnen.

RETSLIGE FORHOLD
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

INDSIGELSESVEJLEDNING
Ønsker man at gøre indsigelse over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal indsigelsen rettes
til Naalakkersuisut: Naalakkersuisut, Departementet for Finanser og Skatter; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Indsigelsen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PLANEN KAN LÆSES HER
Kommuneplantillægget kan læses på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.