Borger

Nuuk: Ordensforskrifter for containerplads Isuliffik

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq skal hermed gøre opmærksom på, at det ved containerpladsen Isuliffik (i Nuuk-bydelen Qinngorput) ikke er tilladt at opbevare genstande ved og oven på containerne.

I forbindelse med udstedelse af midlertidig arealtildelilng er en af betingelserne, at der til stadighed holdes rent på og omkring arealet, der er tildelt.

Den midlertidige arealtildeling er givet på betingelse af, at den alene gælder for containerpladsleje.

Kommuneqarfik Sermersooq påbegynder fjernelse af genstande ved containerpladsen Isuliffik den 6. juli 2018 og fjerner alt, der ligger ved og oven på containerne – uanset eventuel værdi af genstandene, hvorefter genstandene køres til skrotning. Ved du, at du har genstande liggende omkring din container eller på din container på containerpladsen Isuliffik, er det derfor en god ide at fjerne genstandene øjeblikkeligt.

Fremover vil al opbevaring af genstande ud over containere blive fjernet uden varsel.

Kommuneqarfik Sermersooq gør endvidere opmærksom på, at der i forbindelse med udstedelse af midlertidig arealtildeling er nedfældet; at denne tidsbegrænsede arealtildeling kan inddrages for Deres regning og risiko, såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes.

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Arealmyndigheden
Postboks 1005
3900 Nuuk