Borger

Nuuk: Forårsindsamling af storskrald afsluttet med succes

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

53,8 tons – knap 54.000 kilo – affald er kørt til kommunens Affaldscenter under storskraldsindsamlingen.

Fra 22. maj til 28. juni har borgere i hovedstadens bydele haft mulighed for at få hentet storskrald tæt ved deres bolig. Det har rigtigt mange benyttet sig af.

Affaldscenteret har i perioden modtaget 194 bestillinger på afhentning af storskrald. En del af bestillingerne var fra ejerforeninger med flere boliger, som benyttede lejligheden til at samles om en fælles oprydning i deres område.

Kommuneqarfik Sermersooq havde denne gang valgt at udvide servicen, så affaldet blev hentet helt hjemme ved borgernes bopæl. Derved imødekom kommunen kritikken fra efteråret af, at gangbesværede og ældre kunne have svært ved at komme af med deres storskrald.

Det var et krav for at benytte ordningen, at affaldet skulle være sorteret, og at borgeren skulle være til stede til at hjælpe med at læsse bilen. Det har langt de fleste imødekommet – men nogle få steder mødte ladbilen op til en stor rodebunke og/eller en bunke uden ejer.

”Vores chauffører knokler virkelig i de dage, hvor vi har storskraldsindsamling, så jeg synes ikke, det er fair over for dem, at folk ikke lever op til, de enkle betingelser vi stiller,” siger Frank Rasmussen, drift- og miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

”Storskraldsindsamlingen har resulteret i, at 53,8 tons affald er blevet kørt til kommunens Affaldscenter, hvor det sorterede affald er ved at blive pakket og sendt til genanvendelse eller destruktion i Danmark, eller er blevet neddelt og brændt på byens eget forbrændingsanlæg. Storskraldsindsamlingen må alt i alt betegnes som en succes,” siger Frank Rasmussen.

Forårsindsamlingen af storskrald er nu afsluttet. Det betyder, at det igen er forbudt at lægge affald langs vejen eller andre steder i byen – og at du selv har ansvaret for at få bragt dit storskrald ud til Affaldscenteret. Skulle du have en bunke liggende, som du ikke fik bestilt afhentning til, må du altså selv sørge for, at den kommer væk – enten ved selv at køre affaldet til Affaldscenteret eller ved at kontakte en af byens transportører, som kan hjælpe dig med at komme af med dit storskrald på Affaldscenteret.

Affaldscenteret ved Forbrændingsanlægget tager imod dit affald alle hverdage klokken 7.00-17.30 samt lørdag klokken 9.00-14.00 og søndag klokken 11-16.

Næste storskraldsindsamling bliver i efteråret 2018.