Borger

Høring af arealansøgning til fritidshytter i det åbne land [3]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Den der har arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af de nedennævnte ansøgninger om arealtildeling i det åbne land anmodes om senest 10. august 2018 at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningerne.

Lokalitet                       Nord                      Vest                 A-nr.
Qooqqut                      64°15’24.51”N         50°54’48.80”V     933
Qooqqut                      64°15’27.88”N        50°54’51.29”V      934
Kanajutsiaat                 64°25’33.00”N       51°34’38.10”V      935
Kikiallit                         64°37’49.32”N        51°24’10.50”V      936
Kikiallit                        64°37’43.92”N        51°24’12.12”V       937

Høring 3, 25. juli – 10. august 2018.

Evt. bemærkninger eller indsigelser skal fremsendes til:

Kommuneqarfik Sermersooq
Forvaltning for Anlæg & Miljø
Areal og Bygningsmyndigheden
Postboks 1005 · 3900 Nuuk

PDF