Services

Samarbejde om bygningssanering i Kangilinnguit (Grønnedal)

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har mandag den 11. juni indgået en aftale om igangsætning af bygningssanering i Kangilinnguit (Grønnedal). Aftalen omfatter Forsvarets og kommunens bygninger i området ”Halv Tolv”.

I juni sidste år blev formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen enige om at igangsætte oprydning i Kangilinnguit. Affald og bygninger, der ikke længere skal anvendes, skulle fjernes hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hen over efteråret og vinteren fjernet en stor mængde ikke-farligt affald. I år skal bygninger i Kangilinnguits sydlige ende fjernes, da Forsvaret og kommunen ikke længere anvender dem. Bygningerne blev ryddet, da Grønlands Kommando blev nedlagt i 2012.

Kommuneqarfik Sermersooq tilrettelægger og gennemfører arbejdet i sammenhæng med kommunens øvrige oprydningsopgaver i bygder langs kysten. Kommunen indsamler således samtidig jernskrot i Ivittuut. Saneringsarbejdet vil blive gennemført under hensyntagen til naturen, og så det sikres, at den naturlige vegetation får gunstige betingelser.

Når Værnsfælles Forsvarskommando og Arktisk Kommando senere på året har fået klarhed over, hvilke bygninger i hele Kangilinnguit, der ikke længere skal anvendes, vil der blive lagt en plan for den resterende del af bygningssaneringen.